#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

1

Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat?

2%


.11
.09

-.02
-.04

1.71-1.80
1.66-1.76

1.56-1.68
1.50-1.64

1.52-1.79
1.39-1.70

1.24-1.45
1.08-1.35

0.71-0.88
0.47-0.64

2

Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda?

3%


.10
.09

-.01
-.04

1.68-1.79
1.61-1.72

1.53-1.67
1.43-1.57

1.36-1.67
1.35-1.64

1.24-1.46
1.08-1.33

0.79-0.97
0.51-0.66

3

Har du känt dig annorlunda större delen av ditt liv?

2%


.14
.14

.03
.01

1.89-1.95
1.93-1.98

1.80-1.89
1.83-1.92

1.50-1.78
1.75-1.94

1.47-1.67
1.46-1.67

1.09-1.27
0.97-1.14

4

Brukar du fördjupa dig i ett ämne i taget och bli expert det?

3%


.09
.08

-.02
-.04

1.63-1.74
1.49-1.61

1.49-1.62
1.36-1.51

1.40-1.67
1.38-1.68

1.05-1.29
0.90-1.18

0.64-0.81
0.43-0.59

5

Har du värderingar som antingen är väldigt gammaldags eller långt före sin tid?

5%


.10
.10

.01
-.02

1.70-1.80
1.68-1.78

1.51-1.64
1.55-1.68

1.33-1.64
1.32-1.61

1.29-1.51
1.17-1.42

0.90-1.10
0.66-0.83

6

Brukar du gärna prata om dina specialintressen oavsett om någon verkar intresserad eller inte?

3%


.08
.07

-.05
-.04

1.43-1.56
1.29-1.42

1.25-1.41
1.18-1.34

1.19-1.52
1.10-1.42

0.90-1.14
0.84-1.10

0.40-0.55
0.35-0.49

7

Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt?

7%


.09
.08

-.00
-.03

1.62-1.73
1.50-1.62

1.42-1.57
1.37-1.53

1.16-1.50
1.19-1.52

1.09-1.33
0.98-1.24

0.75-0.94
0.50-0.66

8

Brukade dina lekar mer bestå i att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker än i sociala lekar med andra barn?

6%


.11
.07

.00
-.05

1.75-1.85
1.55-1.67

1.62-1.75
1.44-1.60

1.52-1.78
1.30-1.63

1.34-1.56
1.05-1.33

0.86-1.06
0.34-0.50

9

Tycker folk att du är excentrisk?

8%


.09
.09

-.01
-.02

1.62-1.74
1.62-1.73

1.44-1.59
1.50-1.64

1.23-1.59
1.44-1.72

1.11-1.35
1.13-1.38

0.73-0.91
0.65-0.83

10

Är du mentalt hyperaktiv?

5%


.10
.10

.02
.00

1.65-1.77
1.64-1.75

1.53-1.67
1.47-1.61

1.38-1.71
1.43-1.71

1.25-1.47
1.19-1.44

0.90-1.09
0.74-0.93

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

11

Brukar du lägga märke till och intressera dig för detaljer som andra inte verkar se eller bry sig om?

3%


.12
.12

.05
.02

1.68-1.79
1.69-1.78

1.57-1.70
1.54-1.66

1.47-1.73
1.48-1.71

1.37-1.56
1.37-1.57

1.10-1.28
0.92-1.08

12

Ser du mönster i saker hela tiden?

4%


.10
.09

.01
.00

1.53-1.65
1.52-1.63

1.34-1.49
1.35-1.50

1.14-1.45
1.25-1.55

1.13-1.36
1.08-1.34

0.79-0.98
0.66-0.84

13

Har du svårt att låta bli att korrigera andra med korrekta fakta, siffror, stavning, grammatik etc, när de missar något?

2%


.12
.11

.03
.03

1.72-1.82
1.67-1.77

1.61-1.73
1.54-1.67

1.48-1.74
1.57-1.80

1.26-1.48
1.29-1.53

1.03-1.22
0.90-1.08

14

Brukar du göra allt som är värt att göras, mer perfekt än vad som egentligen behövs?

4%


.08
.08

-.01
-.01

1.41-1.56
1.41-1.54

1.27-1.43
1.32-1.47

1.17-1.49
1.06-1.41

0.99-1.22
1.04-1.29

0.61-0.79
0.58-0.75

15

Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång?

3%


.09
.09

-.06
-.04

1.60-1.72
1.61-1.72

1.47-1.60
1.50-1.63

1.42-1.69
1.36-1.64

0.97-1.20
1.01-1.26

0.43-0.58
0.47-0.63

16

Händer det att du fastnar så för vissa detaljer att du missar eller struntar i helhetsbilden?

4%


.08
.08

-.05
-.05

1.37-1.51
1.43-1.55

1.24-1.39
1.30-1.45

1.22-1.51
1.31-1.59

0.85-1.06
0.94-1.18

0.39-0.53
0.37-0.51

17

Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem?

4%


.09
.11

-.02
.01

1.56-1.69
1.67-1.77

1.37-1.52
1.55-1.68

1.19-1.52
1.38-1.65

1.08-1.31
1.33-1.57

0.64-0.82
0.81-0.99

18

Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst?

3%


.06
.07

-.06
-.05

1.19-1.35
1.29-1.44

1.03-1.20
1.19-1.37

1.07-1.41
1.11-1.44

0.68-0.92
0.80-1.07

0.23-0.36
0.27-0.41

19

Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan?

3%


.06
.05

.19
.17

0.46-0.59
0.46-0.58

0.59-0.74
0.50-0.64

0.61-0.92
0.50-0.79

0.84-1.06
0.84-1.09

1.34-1.49
1.28-1.44

20

Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av?

2%


.13
.13

.02
.03

1.80-1.89
1.77-1.85

1.68-1.80
1.64-1.76

1.55-1.82
1.63-1.87

1.39-1.60
1.44-1.65

1.00-1.18
1.02-1.19

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

21

Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar?

4%


.07
.06

-.03
-.04

1.23-1.40
1.13-1.29

1.06-1.24
0.98-1.16

1.04-1.40
1.07-1.41

0.76-1.01
0.58-0.84

0.40-0.57
0.26-0.41

22

Har du svårt att känna igen telefonnummer om de sägs på ett annat sätt?

13%


.06
.07

-.03
-.03

1.16-1.33
1.29-1.44

1.01-1.20
1.18-1.35

0.98-1.37
1.06-1.39

0.72-0.99
0.90-1.19

0.30-0.46
0.36-0.53

23

Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen?

2%


.10
.09

-.04
-.05

1.73-1.82
1.67-1.77

1.55-1.68
1.52-1.66

1.58-1.83
1.55-1.80

1.15-1.39
1.07-1.34

0.58-0.76
0.41-0.57

24

Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig?

3%


.09
.09

-.03
-.03

1.53-1.66
1.60-1.71

1.33-1.48
1.42-1.58

1.13-1.45
1.44-1.72

0.92-1.16
1.14-1.39

0.51-0.67
0.57-0.75

25

Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag?

2%


.08
.07

-.05
-.06

1.40-1.54
1.24-1.39

1.22-1.38
1.10-1.28

1.11-1.44
1.08-1.44

0.81-1.04
0.76-1.03

0.35-0.51
0.22-0.35

26

Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten?

2%


.13
.13

.02
.00

1.80-1.88
1.79-1.86

1.60-1.72
1.64-1.75

1.50-1.74
1.70-1.89

1.39-1.58
1.34-1.54

0.95-1.11
0.85-1.01

27

Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker?

4%


.08
.09

-.03
-.01

1.53-1.66
1.55-1.67

1.31-1.47
1.39-1.54

1.26-1.58
1.38-1.68

0.91-1.15
1.08-1.34

0.53-0.71
0.57-0.75

28

Har du vissa rutiner som du behöver följa?

3%


.08
.08

-.03
-.03

1.38-1.52
1.39-1.52

1.21-1.37
1.19-1.35

1.02-1.37
1.13-1.43

0.79-1.02
0.94-1.19

0.45-0.61
0.45-0.60

29

Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats?

3%


.06
.07

-.06
-.06

1.03-1.20
1.30-1.44

0.87-1.03
1.10-1.27

0.85-1.20
1.23-1.55

0.41-0.63
0.69-0.94

0.20-0.32
0.22-0.35

30

Behöver du göra klart det du håller på med innan du kan ägna din uppmärksamhet åt något annat/någon annan?

3%


.08
.07

-.04
-.04

1.30-1.45
1.32-1.45

1.16-1.32
1.20-1.36

1.10-1.44
1.10-1.40

0.81-1.03
0.90-1.17

0.42-0.57
0.34-0.48

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

31

Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt?

3%


.08
.09

-.02
-.01

1.35-1.49
1.45-1.58

1.22-1.38
1.32-1.47

1.08-1.41
1.03-1.37

0.88-1.10
1.10-1.35

0.54-0.71
0.64-0.81

32

Trivs du med att möta nya människor?

3%


.05
.05

.18
.17

0.42-0.54
0.38-0.49

0.51-0.64
0.42-0.56

0.57-0.87
0.31-0.58

0.69-0.91
0.65-0.89

1.17-1.33
1.15-1.32

33

Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga?

8%


.04
.04

.14
.15

0.23-0.34
0.25-0.36

0.31-0.44
0.27-0.40

0.18-0.44
0.15-0.37

0.45-0.65
0.53-0.79

0.85-1.03
1.07-1.24

34

Är du ofta omedveten om eller ointresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne?

4%


.10
.09

.01
-.00

1.59-1.71
1.51-1.63

1.49-1.64
1.46-1.61

1.30-1.65
1.36-1.67

1.32-1.54
1.11-1.37

0.91-1.10
0.68-0.85

35

Är ett stort socialt nätverk viktigt för dig?

3%


.03
.03

.11
.12

0.16-0.26
0.17-0.26

0.22-0.34
0.17-0.29

0.30-0.59
0.12-0.35

0.27-0.46
0.39-0.61

0.52-0.70
0.60-0.78

36

Är du stolt över ditt utseende?

3%


.06
.07

.15
.15

0.59-0.74
0.77-0.91

0.64-0.80
0.79-0.95

0.53-0.85
0.67-0.97

0.78-1.00
1.01-1.24

1.09-1.25
1.20-1.36

37

Tycker du om skvaller?

3%


.04
.06

.11
.14

0.40-0.54
0.59-0.73

0.42-0.57
0.61-0.77

0.34-0.67
0.59-0.91

0.48-0.70
0.86-1.09

0.73-0.91
1.09-1.26

38

Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar?

2%


.15
.13

.05
.03

1.81-1.89
1.86-1.92

1.69-1.79
1.69-1.81

1.60-1.80
1.71-1.91

1.39-1.60
1.35-1.58

1.17-1.33
1.03-1.21

39

Blir du lätt distraherad?

3%


.10
.10

-.00
.01

1.46-1.59
1.56-1.68

1.34-1.49
1.41-1.56

1.31-1.60
1.28-1.59

1.01-1.23
1.21-1.45

0.72-0.89
0.79-0.96

40

Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du var så irritabel att du skrek åt folk eller startade bråk?

3%


.08
.08

-.01
-.00

1.34-1.49
1.45-1.59

1.21-1.37
1.32-1.48

1.11-1.46
1.38-1.66

0.97-1.22
1.09-1.37

0.54-0.72
0.61-0.80

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

41

Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du var mer pratsam än vanligt?

4%


.08
.09

.00
.00

1.38-1.53
1.47-1.60

1.26-1.41
1.29-1.45

1.27-1.58
1.37-1.64

0.98-1.23
0.98-1.25

0.62-0.80
0.64-0.83

42

Brukar du vara otålig och/eller impulsiv?

2%


.09
.10

.00
.02

1.41-1.55
1.48-1.60

1.27-1.42
1.36-1.51

1.14-1.46
1.26-1.55

1.08-1.29
1.12-1.37

0.67-0.83
0.81-0.98

43

Har du haft svårare än andra att behålla vänner?

3%


.09
.09

-.05
-.06

1.60-1.73
1.66-1.76

1.51-1.66
1.56-1.70

1.30-1.63
1.52-1.78

0.96-1.22
1.04-1.31

0.47-0.65
0.40-0.57

44

Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt?

2%


.10
.12

-.02
.01

1.71-1.81
1.78-1.86

1.54-1.67
1.69-1.80

1.35-1.64
1.58-1.82

1.13-1.37
1.46-1.67

0.79-0.99
0.96-1.15

45

Föredrar du att undvika ögonkontakt?

2%


.08
.08

-.05
-.05

1.50-1.63
1.48-1.61

1.39-1.54
1.38-1.53

1.33-1.63
1.45-1.72

0.83-1.06
0.91-1.18

0.41-0.57
0.37-0.52

46

Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det?

2%


.08
.09

-.05
-.04

1.50-1.64
1.61-1.73

1.29-1.45
1.44-1.59

1.13-1.47
1.45-1.74

0.88-1.13
1.02-1.29

0.41-0.58
0.51-0.69

47

Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl?

2%


.08
.08

-.06
-.05

1.46-1.59
1.55-1.66

1.27-1.43
1.39-1.54

1.10-1.43
1.50-1.76

0.80-1.05
1.01-1.28

0.34-0.49
0.36-0.53

48

Är du bra på att återgälda sociala gester och artigheter?

3%


.05
.05

.19
.20

0.34-0.46
0.38-0.49

0.43-0.56
0.46-0.60

0.39-0.69
0.41-0.70

0.82-1.05
0.79-1.06

1.29-1.45
1.44-1.59

49

Ogillar du att behöva ta i hand?

3%


.05
.06

-.08
-.07

1.00-1.16
1.23-1.37

0.77-0.94
1.04-1.22

0.65-1.01
1.23-1.54

0.47-0.69
0.72-0.99

0.08-0.17
0.19-0.32

50

Tycker folk att du är reserverad och distanserad?

6%


.09
.09

-.02
-.03

1.52-1.64
1.59-1.70

1.42-1.55
1.56-1.68

1.29-1.56
1.54-1.80

0.99-1.22
1.09-1.33

0.63-0.80
0.56-0.73

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

51

Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor?

2%


.10
.09

-.04
-.06

1.66-1.77
1.61-1.72

1.53-1.66
1.47-1.61

1.29-1.61
1.50-1.78

1.10-1.33
1.01-1.28

0.59-0.75
0.42-0.58

52

Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis?

2%


.12
.12

.03
.01

1.72-1.82
1.77-1.85

1.59-1.72
1.67-1.79

1.58-1.82
1.71-1.91

1.40-1.60
1.39-1.60

1.01-1.18
0.92-1.11

53

Kan du hålla balans mellan dina behov och samtidigt ge kolleger och gäster lämplig uppmärksamhet?

8%


.06
.06

.19
.19

0.47-0.60
0.49-0.61

0.59-0.73
0.52-0.66

0.57-0.89
0.43-0.70

0.87-1.09
0.86-1.10

1.28-1.43
1.34-1.50

54

Har du lätt att beskriva dina känslor?

2%


.04
.04

.15
.16

0.24-0.36
0.30-0.42

0.35-0.49
0.39-0.54

0.29-0.57
0.29-0.58

0.60-0.83
0.62-0.87

0.95-1.14
1.19-1.37

55

Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda?

3%


.08
.10

-.02
.00

1.41-1.56
1.62-1.74

1.25-1.41
1.51-1.65

1.03-1.35
1.44-1.72

0.92-1.17
1.21-1.47

0.53-0.71
0.83-1.03

56

Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk?

2%


.06
.06

.17
.18

0.59-0.75
0.60-0.75

0.65-0.82
0.64-0.81

0.54-0.90
0.57-0.91

0.99-1.24
0.90-1.18

1.40-1.57
1.46-1.62

57

Har du en tendens att vara passiv och ha svårt att ta initiativ och komma igång med saker på egen hand?

2%


.10
.09

.00
-.00

1.53-1.66
1.39-1.52

1.44-1.58
1.32-1.47

1.46-1.72
1.31-1.62

1.14-1.36
0.90-1.15

0.84-1.02
0.66-0.84

58

Ogillar du att andra tittar på när du arbetar?

2%


.13
.15

.03
.06

1.79-1.88
1.89-1.95

1.63-1.75
1.78-1.88

1.56-1.80
1.76-1.96

1.35-1.57
1.58-1.77

1.06-1.26
1.21-1.38

59

Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor?

5%


.08
.06

-.06
-.06

1.40-1.53
1.23-1.37

1.26-1.41
1.10-1.26

1.16-1.48
1.27-1.58

0.78-1.01
0.69-0.95

0.30-0.43
0.18-0.30

60

Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen?

8%


.06
.06

-.06
-.07

1.19-1.35
1.32-1.45

1.02-1.19
1.15-1.32

0.97-1.32
1.16-1.46

0.66-0.90
0.78-1.04

0.24-0.37
0.11-0.22

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

61

Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord?

2%


.10
.10

-.03
-.05

1.66-1.77
1.70-1.79

1.51-1.65
1.50-1.64

1.46-1.71
1.47-1.74

1.14-1.38
1.12-1.38

0.60-0.77
0.49-0.64

62

Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar?

4%


.07
.07

-.05
-.05

1.27-1.43
1.38-1.51

1.12-1.28
1.19-1.36

1.04-1.39
1.20-1.53

0.70-0.94
0.75-1.03

0.33-0.49
0.29-0.43

63

Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt?

4%


.08
.08

-.04
-.04

1.39-1.54
1.49-1.62

1.23-1.40
1.43-1.58

1.21-1.54
1.45-1.74

0.85-1.10
0.97-1.24

0.44-0.61
0.46-0.63

64

Har du blivit anklagad för att stirra?

3%


.06
.07

-.05
-.05

1.20-1.35
1.34-1.49

1.04-1.22
1.18-1.35

1.01-1.37
1.35-1.66

0.65-0.89
0.69-0.96

0.24-0.37
0.27-0.41

65

Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck?

5%


.06
.06

-.06
-.05

1.18-1.34
1.20-1.34

1.04-1.21
1.03-1.20

0.91-1.28
1.08-1.40

0.63-0.88
0.65-0.90

0.20-0.33
0.25-0.39

66

Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil?

4%


.06
.05

-.06
-.06

1.18-1.35
0.97-1.13

1.03-1.21
0.89-1.08

0.89-1.28
0.98-1.35

0.56-0.81
0.53-0.80

0.21-0.35
0.13-0.24

67

Brukar du gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra?

3%


.07
.06

-.04
-.04

1.20-1.36
1.19-1.34

1.01-1.17
1.04-1.22

1.02-1.35
1.06-1.39

0.69-0.94
0.72-1.00

0.34-0.50
0.26-0.41

68

Brukar du gunga fram-&-tillbaka eller i sidled (t ex för att lunga ner dig, när du är upprymd eller övertimulerad)?

4%


.05
.06

-.06
-.06

0.86-1.03
1.05-1.21

0.72-0.88
0.92-1.10

0.77-1.13
0.99-1.34

0.39-0.61
0.61-0.88

0.12-0.23
0.11-0.22

69

Har du för vana att upprepa de sista orden som du själv eller någon annan just sagt?

5%


.05
.05

-.05
-.06

0.86-1.04
0.96-1.12

0.69-0.86
0.80-0.98

0.72-1.09
0.83-1.19

0.50-0.74
0.48-0.74

0.15-0.27
0.08-0.17

70

Brukar du trumma på öronen eller trycka på ögonen (t ex när du tänker, när du är stressad eller upprörd)?

5%


.05
.05

-.05
-.05

0.93-1.11
0.93-1.10

0.75-0.93
0.80-1.00

0.74-1.12
0.93-1.30

0.46-0.71
0.45-0.70

0.17-0.29
0.17-0.29

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

71

Brukar du fingra på saker?

4%


.11
.10

.02
.00

1.67-1.78
1.63-1.74

1.53-1.66
1.47-1.61

1.55-1.79
1.45-1.72

1.21-1.43
1.15-1.42

0.92-1.11
0.77-0.95

72

Brukar du memorera och använda uttryck som du kopierat från andra människor och situationer?

4%


.09
.08

-.01
-.02

1.36-1.50
1.37-1.50

1.27-1.42
1.26-1.42

1.20-1.51
1.26-1.59

0.92-1.14
0.90-1.14

0.60-0.76
0.53-0.69

73

Brukar du vanka av och an (t ex när du tänker eller är orolig)?

4%


.08
.06

-.01
-.04

1.35-1.50
1.19-1.34

1.15-1.32
1.06-1.24

1.15-1.49
1.18-1.51

0.97-1.21
0.76-1.03

0.62-0.80
0.34-0.49

74

Brukar du bita dig i läppen, kinden eller tungan (t ex när du tänker, när du är orolig eller nervös)?

3%


.07
.09

-.02
.01

1.25-1.41
1.44-1.57

1.11-1.29
1.26-1.43

1.08-1.44
1.35-1.68

0.88-1.13
1.02-1.28

0.43-0.61
0.70-0.89

75

Stammar du när du blir stressad?

3%


.05
.05

-.03
-.04

0.84-1.00
0.87-1.03

0.70-0.87
0.79-0.97

0.67-1.03
0.92-1.26

0.54-0.77
0.55-0.81

0.21-0.33
0.17-0.29

76

Brukar du prata med dig själv?

2%


.09
.09

.01
.02

1.44-1.58
1.49-1.62

1.29-1.44
1.35-1.51

1.17-1.51
1.32-1.63

1.13-1.36
1.05-1.30

0.74-0.92
0.78-0.96

77

Knyter du nävarna när du är arg?

6%


.06
.06

-.02
-.03

1.07-1.24
1.05-1.21

0.92-1.09
0.93-1.12

1.04-1.37
0.95-1.29

0.67-0.93
0.65-0.93

0.35-0.51
0.26-0.40

78

Har du svårt att låta bli att pilla bort sårskorpor eller dra i flagande hud?

3%


.09
.11

.01
.03

1.48-1.62
1.66-1.77

1.27-1.44
1.50-1.65

1.31-1.63
1.55-1.82

1.15-1.39
1.25-1.49

0.77-0.97
0.90-1.10

79

Är det svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer?

2%


.09
.08

-.08
-.08

1.55-1.67
1.55-1.65

1.44-1.57
1.44-1.58

1.26-1.57
1.42-1.68

0.83-1.06
0.92-1.19

0.30-0.43
0.25-0.37

80

Blir du ofta missförstådd av andra?

3%


.11
.10

-.05
-.06

1.76-1.84
1.73-1.82

1.60-1.72
1.61-1.73

1.50-1.75
1.57-1.80

1.15-1.38
1.22-1.46

0.58-0.74
0.44-0.58

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

81

I samtal, brukar du ha problem med saker som timing, turtagning och ömsesidighet?

4%


.08
.07

-.08
-.08

1.47-1.59
1.37-1.50

1.35-1.49
1.32-1.46

1.15-1.46
1.18-1.48

0.74-0.98
0.81-1.08

0.24-0.38
0.17-0.28

82

Har du en tendens att tolka saker bokstavligt och/eller svara på retoriska frågor?

4%


.08
.08

-.05
-.05

1.46-1.59
1.41-1.54

1.30-1.45
1.32-1.48

1.28-1.56
1.18-1.49

0.87-1.11
0.98-1.24

0.40-0.55
0.33-0.47

83

Är du oftast omedveten om outtalade sociala regler?

4%


.07
.06

-.08
-.09

1.30-1.44
1.26-1.39

1.19-1.34
1.12-1.29

1.22-1.54
1.07-1.40

0.65-0.89
0.63-0.89

0.18-0.32
0.08-0.18

84

Brukar du ha svårt att uppfatta personliga och andra osynliga gränser om ingen talar om var de går?

5%


.06
.05

-.07
-.09

1.07-1.23
0.92-1.07

0.94-1.11
0.84-1.01

1.08-1.40
0.81-1.14

0.45-0.66
0.45-0.70

0.13-0.24
0.01-0.08

85

Blir du ofta överraskad av vad folks motiv är?

4%


.08
.08

-.05
-.06

1.39-1.53
1.38-1.51

1.22-1.37
1.23-1.38

1.07-1.39
0.97-1.28

0.86-1.09
0.95-1.21

0.38-0.53
0.34-0.47

86

Brukar du säga saker som anses socialt opassande?

4%


.08
.07

-.05
-.06

1.38-1.51
1.32-1.45

1.27-1.41
1.22-1.37

1.20-1.50
1.16-1.45

0.83-1.06
0.84-1.08

0.40-0.55
0.31-0.44

87

Känner du instinktivt på dig när det är din tur att tala när du pratar i telefon?

4%


.06
.06

.20
.19

0.55-0.70
0.55-0.67

0.66-0.82
0.60-0.76

0.54-0.88
0.48-0.80

1.04-1.28
0.90-1.15

1.51-1.66
1.52-1.67

88

Känner du på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt?

2%


.08
.08

.21
.22

0.70-0.84
0.74-0.87

0.79-0.93
0.80-0.96

0.79-1.11
0.69-1.00

1.16-1.38
1.18-1.42

1.56-1.70
1.70-1.81

89

Är det så naturligt för dig att vara totalt ärlig att du ibland inte märker - eller bryr dig om - ifall andra finner din uppriktighet stötande?

3%


.08
.07

-.04
-.05

1.39-1.52
1.27-1.41

1.23-1.39
1.18-1.34

1.14-1.48
1.08-1.41

0.79-1.04
0.87-1.14

0.41-0.58
0.29-0.43

90

Trivs du i romantiska situationer?

6%


.04
.04

.15
.16

0.23-0.35
0.25-0.35

0.27-0.40
0.33-0.47

0.27-0.56
0.17-0.43

0.56-0.79
0.59-0.85

0.98-1.18
1.09-1.28

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

91

Bedömmer du en potentiell partner på samma sätt som de flesta andra människor?

22%


.04
.04

.15
.16

0.40-0.56
0.41-0.55

0.47-0.64
0.48-0.65

0.62-1.01
0.37-0.70

0.69-0.95
0.66-0.95

1.17-1.35
1.32-1.50

92

Tycker du det är lätt att 'läsa mellan raderna' när någon talar med dig?

4%


.05
.06

.17
.17

0.44-0.59
0.51-0.66

0.47-0.62
0.55-0.70

0.50-0.82
0.52-0.84

0.80-1.03
0.86-1.12

1.18-1.35
1.36-1.53

93

Passar du naturligt in i de förväntade könsrollerna?

6%


.05
.04

.14
.14

0.43-0.57
0.35-0.47

0.52-0.67
0.37-0.51

0.44-0.79
0.28-0.52

0.67-0.89
0.52-0.77

1.07-1.26
1.06-1.24

94

Kan du lätt hålla koll på flera olika människors konversationer?

4%


.04
.05

.16
.15

0.31-0.44
0.40-0.54

0.37-0.52
0.36-0.51

0.40-0.73
0.34-0.63

0.66-0.90
0.74-1.00

1.05-1.23
1.10-1.28

95

I samtal, använder du små ljud som andra inte verkar använda?

11%


.04
.04

-.06
-.05

0.72-0.90
0.83-1.00

0.60-0.77
0.66-0.85

0.64-1.03
0.76-1.12

0.32-0.55
0.38-0.63

0.08-0.18
0.05-0.13

96

Gillar du att titta på något som snurrar eller blinkar?

6%


.06
.06

-.05
-.05

1.11-1.27
1.08-1.24

0.95-1.12
0.96-1.15

0.99-1.36
0.96-1.32

0.62-0.87
0.67-0.92

0.22-0.35
0.23-0.36

97

Är du fascinerad av långsamt flytande vatten?

6%


.06
.06

-.03
-.03

0.96-1.12
1.07-1.22

0.78-0.95
0.91-1.09

0.62-0.97
0.86-1.21

0.61-0.85
0.66-0.93

0.24-0.37
0.30-0.46

98

Brukar du ibland ha ett behov av att hoppa över saker?

6%


.05
.05

-.01
-.03

0.89-1.07
0.94-1.10

0.69-0.86
0.74-0.92

0.83-1.19
0.86-1.21

0.53-0.77
0.50-0.75

0.32-0.47
0.17-0.29

99

Gillar du att gå på tå?

6%


.04
.04

-.02
-.03

0.48-0.65
0.67-0.83

0.42-0.58
0.57-0.74

0.52-0.87
0.73-1.09

0.30-0.50
0.44-0.70

0.14-0.26
0.16-0.28

100

Gillar du att härma djurläten?

4%


.05
.05

-.01
-.03

0.74-0.91
0.82-0.98

0.60-0.77
0.76-0.94

0.51-0.86
0.70-1.05

0.51-0.74
0.45-0.70

0.28-0.43
0.19-0.33

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

101

Har du varit fascinerad av att tillverka fällor?

6%


.04
.03

-.03
-.03

0.72-0.90
0.37-0.51

0.57-0.73
0.31-0.46

0.70-1.07
0.36-0.68

0.39-0.62
0.20-0.40

0.18-0.32
0.05-0.13

102

Har du problem med lagsporter och andra saker som kräver samarbete i grupp?

2%


.09
.09

-.05
-.04

1.65-1.76
1.64-1.75

1.47-1.61
1.53-1.67

1.48-1.76
1.55-1.81

1.03-1.28
1.17-1.43

0.46-0.64
0.53-0.70

103

Tappar du saker när din uppmärksamhet är på annat håll?

5%


.06
.07

-.06
-.03

1.13-1.29
1.25-1.40

1.00-1.16
1.07-1.24

1.12-1.41
0.86-1.19

0.66-0.90
0.78-1.04

0.20-0.34
0.34-0.48

104

Har du dålig koll på eller kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker?

3%


.06
.07

-.07
-.04

1.14-1.29
1.31-1.45

0.99-1.15
1.21-1.37

0.99-1.31
1.17-1.48

0.58-0.82
0.74-1.01

0.15-0.27
0.36-0.51

105

Har du svårt att imitera och tajma andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp?

5%


.08
.08

-.04
-.03

1.43-1.58
1.38-1.52

1.32-1.49
1.30-1.47

1.11-1.45
1.26-1.58

0.88-1.14
0.97-1.25

0.47-0.64
0.52-0.70

106

Har du svårt att avgöra hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna?

5%


.05
.04

-.07
-.05

0.79-0.95
0.73-0.89

0.66-0.83
0.66-0.83

0.74-1.11
0.76-1.09

0.30-0.49
0.34-0.57

0.06-0.16
0.08-0.18

107

Har du problem med finmotorik och/eller öga-hand koordination?

3%


.05
.05

-.07
-.03

0.91-1.08
0.88-1.03

0.80-0.97
0.80-0.97

0.83-1.20
0.83-1.19

0.44-0.67
0.48-0.73

0.10-0.21
0.18-0.31

108

Tyckte du praktiska ämnen som slöjd och gymnastik var svårt i skolan?

5%


.06
.07

-.05
-.03

1.29-1.45
1.27-1.42

1.15-1.33
1.19-1.36

0.99-1.36
1.29-1.60

0.74-1.00
0.88-1.16

0.29-0.46
0.40-0.58

109

Blir du plötsligt distraherad av avlägsna ljud?

4%


.07
.08

-.06
-.05

1.38-1.51
1.44-1.57

1.13-1.28
1.24-1.41

1.03-1.34
1.21-1.52

0.79-1.03
0.86-1.13

0.27-0.41
0.28-0.42

110

Brukar du höra ljud som andra inte hör eller plågas av höga eller störande ljud?

3%


.09
.09

-.02
-.02

1.56-1.69
1.66-1.77

1.32-1.48
1.51-1.65

1.16-1.48
1.40-1.69

0.92-1.17
1.14-1.41

0.57-0.76
0.58-0.76

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

111

Har du svårt att filtrera bort störande bakgrundsljud när du talar med någon?

3%


.08
.09

-.05
-.05

1.45-1.59
1.54-1.65

1.28-1.44
1.43-1.57

1.10-1.45
1.24-1.53

0.89-1.13
1.05-1.32

0.42-0.59
0.42-0.57

112

Pinas du av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material?

2%


.07
.08

-.04
-.04

1.29-1.45
1.51-1.64

1.10-1.27
1.35-1.51

1.13-1.46
1.28-1.59

0.82-1.08
0.94-1.21

0.35-0.51
0.41-0.58

113

Är du över- eller underkänslig för smärta eller t.o.m tycker om vissa sorters smärta?

5%


.06
.07

-.06
-.04

1.13-1.30
1.34-1.48

0.90-1.08
1.10-1.28

1.01-1.36
1.13-1.46

0.57-0.81
0.84-1.12

0.19-0.31
0.28-0.44

114

Är dina ögon extra känsliga för starkt ljus och bländning?

4%


.07
.08

-.02
-.01

1.38-1.53
1.46-1.60

1.18-1.35
1.31-1.48

1.06-1.43
1.14-1.46

0.80-1.07
1.04-1.32

0.49-0.68
0.56-0.75

115

Blir du instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel?

3%


.04
.05

-.05
-.05

0.61-0.77
0.82-0.99

0.48-0.64
0.72-0.90

0.51-0.85
0.79-1.16

0.21-0.39
0.37-0.61

0.08-0.16
0.12-0.22

116

Brukar du påverkas negativt av hög luftfuktighet i kombination med varmt väder?

8%


.07
.08

-.01
.02

1.41-1.58
1.49-1.63

1.21-1.39
1.36-1.53

1.03-1.43
1.12-1.48

0.95-1.21
1.15-1.42

0.55-0.75
0.81-1.02

117

Ogillar du när folk stampar med foten i golvet?

8%


.06
.06

-.02
-.03

1.07-1.24
1.24-1.39

0.88-1.06
1.05-1.23

0.74-1.12
1.05-1.38

0.63-0.88
0.70-0.98

0.38-0.55
0.32-0.48

118

Har du dålig tidsuppfattning?

4%


.05
.06

-.05
-.05

0.90-1.07
1.12-1.27

0.76-0.94
0.95-1.13

0.82-1.21
0.89-1.24

0.60-0.85
0.64-0.92

0.22-0.37
0.21-0.34

119

Har du svårt för att bedöma andra människors ålder?

4%


.06
.07

-.06
-.04

1.10-1.26
1.20-1.34

0.97-1.13
1.07-1.24

0.93-1.25
0.99-1.32

0.66-0.90
0.72-0.98

0.26-0.40
0.33-0.46

120

Har du svårigheter att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart?

3%


.05
.07

-.05
-.02

0.84-1.01
1.30-1.45

0.71-0.87
1.16-1.33

0.71-1.07
1.10-1.42

0.47-0.70
0.89-1.17

0.14-0.27
0.42-0.58

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

121

Har du svårt att känna igen ansikten?

3%


.04
.05

-.06
-.04

0.72-0.89
0.79-0.95

0.65-0.81
0.71-0.89

0.50-0.84
0.49-0.83

0.31-0.51
0.48-0.74

0.10-0.21
0.15-0.26

122

Är du bra på att hålla reda på var folk är (t.ex. i bollsporter)?

8%


.05
.04

.15
.11

0.43-0.57
0.38-0.52

0.52-0.69
0.39-0.54

0.58-0.94
0.41-0.73

0.74-0.99
0.52-0.78

1.11-1.30
0.88-1.08

123

Brukar du blanda ihop höger och vänster?

2%


.04
.06

-.03
.01

0.63-0.79
0.99-1.15

0.52-0.69
0.88-1.06

0.39-0.71
0.75-1.08

0.37-0.58
0.74-1.00

0.15-0.28
0.50-0.68

124

Tycker du att folk bevakar dig?

3%


.07
.07

-.04
-.02

1.21-1.36
1.25-1.39

1.07-1.23
1.09-1.25

1.06-1.38
1.31-1.59

0.68-0.91
0.79-1.06

0.33-0.47
0.42-0.58

125

Misstar du ljud för röster?

5%


.05
.05

-.05
-.05

0.84-1.00
0.94-1.09

0.64-0.80
0.79-0.97

0.73-1.07
0.92-1.26

0.49-0.72
0.47-0.72

0.15-0.26
0.12-0.22

126

Är dina tankar så starka att du (nästan) kan höra dem?

6%


.08
.08

-.02
-.03

1.44-1.59
1.49-1.63

1.27-1.44
1.28-1.45

1.25-1.58
1.32-1.63

0.92-1.18
0.96-1.24

0.47-0.65
0.41-0.57

127

Har du haft långvariga hämndbegär?

3%


.07
.06

-.00
-.02

1.09-1.26
1.05-1.21

1.01-1.19
0.92-1.09

0.95-1.30
1.01-1.35

0.77-1.02
0.68-0.95

0.50-0.67
0.32-0.47

128

Brukar du stänga av eller bryta ihop när du blir stressad eller överväldigad?

3%


.09
.10

-.05
-.01

1.55-1.68
1.69-1.79

1.40-1.55
1.57-1.70

1.26-1.58
1.44-1.72

0.93-1.17
1.23-1.48

0.42-0.58
0.70-0.89

129

Känner du dig stressad i nya okända situationer?

2%


.11
.13

-.02
.01

1.70-1.80
1.77-1.85

1.57-1.69
1.64-1.76

1.50-1.77
1.58-1.81

1.16-1.38
1.31-1.54

0.76-0.92
0.91-1.07

130

Har du haft svårare att klara dig själv än andra i samma ålder?

5%


.07
.07

-.05
-.04

1.44-1.60
1.40-1.54

1.34-1.51
1.30-1.47

1.35-1.67
1.17-1.51

0.88-1.13
0.89-1.18

0.39-0.55
0.39-0.56

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

131

Är du ibland rädd i ofarliga situationer?

4%


.06
.07

-.06
-.04

1.18-1.32
1.31-1.44

0.94-1.10
1.14-1.31

0.84-1.16
1.19-1.49

0.66-0.90
0.77-1.03

0.22-0.35
0.34-0.49

132

Har du svårt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv?

2%


.09
.10

-.01
-.00

1.41-1.55
1.51-1.63

1.32-1.46
1.41-1.55

1.18-1.49
1.30-1.60

1.00-1.21
1.13-1.35

0.66-0.81
0.73-0.89

133

Har du blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad?

3%


.10
.11

.01
.00

1.57-1.70
1.65-1.76

1.44-1.58
1.57-1.69

1.34-1.63
1.39-1.69

1.28-1.49
1.24-1.48

0.81-0.99
0.82-1.00

134

Är det svårare för dig än för andra att komma över en misslyckad relation

14%


.06
.06

-.01
-.01

1.34-1.51
1.26-1.42

1.21-1.39
1.22-1.41

1.10-1.47
1.09-1.47

0.82-1.10
0.87-1.16

0.52-0.73
0.47-0.65

135

Har du upplevt starkare bindningar än normalt med vissa människor?

5%


.08
.09

.01
.00

1.42-1.57
1.49-1.62

1.30-1.46
1.33-1.49

1.27-1.60
1.14-1.48

1.08-1.33
1.21-1.47

0.70-0.90
0.68-0.88

136

Brukar du uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra?

7%


.08
.08

-.05
-.07

1.54-1.65
1.55-1.66

1.30-1.45
1.36-1.51

1.26-1.56
1.28-1.60

0.96-1.20
0.96-1.22

0.39-0.54
0.20-0.33

137

Glömmer du bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse?

5%


.07
.07

-.08
-.09

1.28-1.42
1.29-1.42

1.10-1.26
1.08-1.25

1.05-1.40
1.06-1.37

0.62-0.86
0.74-0.98

0.20-0.32
0.11-0.20

138

Händer det att du inte känner något alls fastän andra tycker att du borde?

4%


.10
.09

-.02
-.04

1.68-1.78
1.61-1.72

1.54-1.66
1.47-1.62

1.35-1.64
1.52-1.77

1.16-1.38
1.08-1.34

0.68-0.85
0.47-0.64

139

I samtal, brukar du behöva extra tid att noggant tänka ut vad du ska säga, så att det kan uppstå en paus innan du svarar?

3%


.08
.08

-.04
-.05

1.45-1.58
1.44-1.56

1.28-1.43
1.32-1.47

1.16-1.49
1.24-1.53

0.90-1.13
0.89-1.15

0.50-0.67
0.34-0.49

140

Har du haft en känsla av att spela ett spel för att vara som andra runt omkring dig?

5%


.07
.08

-.03
-.04

1.28-1.44
1.48-1.61

1.10-1.28
1.29-1.45

0.80-1.15
1.08-1.42

0.74-0.99
0.92-1.20

0.38-0.53
0.40-0.55

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

141

Tycker du själv eller din omgivning att du har ovanliga matvanor?

4%


.06
.06

-.05
-.04

1.25-1.40
1.30-1.45

1.06-1.24
1.09-1.27

0.89-1.26
1.12-1.46

0.76-1.02
0.79-1.06

0.27-0.42
0.25-0.40

142

Har du tagit initiativ som inte visat sig önskade?

8%


.08
.08

-.01
-.03

1.48-1.61
1.40-1.53

1.31-1.46
1.24-1.40

1.17-1.50
0.97-1.32

1.01-1.24
0.94-1.19

0.65-0.81
0.43-0.58

143

Brukar fraser, melodier eller rytmer du nyligen hört fastna i huvudet och fortsätta spelas upp om och om igen?

3%


.11
.12

.03
.03

1.64-1.74
1.76-1.85

1.51-1.64
1.62-1.75

1.51-1.74
1.65-1.87

1.28-1.49
1.38-1.61

0.91-1.08
0.95-1.12

144

Förväntar du dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta?

3%


.06
.06

-.04
-.02

1.05-1.21
1.06-1.21

0.86-1.03
0.94-1.11

0.79-1.12
0.93-1.25

0.60-0.81
0.69-0.93

0.30-0.44
0.30-0.43

145

Har du en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du ogillar?

8%


.09
.07

-.00
-.01

1.49-1.62
1.36-1.50

1.31-1.47
1.21-1.38

1.12-1.45
1.11-1.45

1.00-1.23
1.06-1.31

0.65-0.83
0.54-0.71

146

Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda?

3%


.08
.09

-.01
.01

1.28-1.43
1.43-1.56

1.16-1.32
1.32-1.47

1.02-1.37
1.06-1.38

0.85-1.09
1.17-1.40

0.56-0.73
0.78-0.96

147

Kommer du lätt ihåg verbala instruktioner?

3%


.05
.05

.18
.18

0.42-0.55
0.37-0.49

0.50-0.64
0.42-0.57

0.47-0.75
0.46-0.75

0.71-0.94
0.67-0.93

1.21-1.38
1.22-1.38

148

Förstår sig folk på dig?

5%


.05
.05

.18
.19

0.39-0.51
0.36-0.46

0.47-0.60
0.44-0.57

0.44-0.72
0.35-0.62

0.70-0.91
0.66-0.91

1.22-1.38
1.34-1.49

149

Är du bra på att arbeta i grupp?

3%


.05
.05

.20
.19

0.39-0.51
0.33-0.43

0.49-0.63
0.36-0.48

0.31-0.59
0.19-0.44

0.78-0.99
0.67-0.92

1.31-1.45
1.25-1.41

150

Har du en bra känla för vad som är rätt socialt?

3%


.06
.06

.21
.21

0.45-0.59
0.49-0.61

0.53-0.67
0.52-0.66

0.50-0.81
0.48-0.76

0.87-1.10
0.93-1.19

1.44-1.59
1.55-1.68

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

151

Har du lätt för att bedömma människors ålder?

4%


.06
.05

.15
.15

0.56-0.71
0.48-0.61

0.62-0.77
0.54-0.70

0.60-0.95
0.56-0.89

0.78-1.01
0.78-1.03

1.10-1.28
1.11-1.29

152

Har du ett bra sinne för hur mycket klockan är?

3%


.08
.07

.17
.16

0.94-1.10
0.71-0.85

1.04-1.20
0.80-0.96

0.77-1.09
0.69-1.02

1.18-1.40
0.93-1.19

1.52-1.67
1.37-1.54

153

Accepterar du lätt kritik, tillrättavisningar och instruktioner?

4%


.06
.06

.15
.15

0.52-0.66
0.51-0.63

0.60-0.73
0.55-0.69

0.63-0.96
0.50-0.81

0.84-1.05
0.74-0.96

1.09-1.25
1.10-1.26

154

Placerar du ofta saker på fel ställe?

2%


.08
.08

-.01
.01

1.24-1.40
1.35-1.49

1.12-1.28
1.21-1.38

1.12-1.45
1.07-1.40

0.86-1.11
0.98-1.23

0.58-0.76
0.78-0.96

155

Vänder du på ord i konversationer?

14%


.06
.06

-.02
-.04

1.06-1.23
1.11-1.27

0.90-1.07
0.96-1.14

0.86-1.26
0.90-1.25

0.73-0.98
0.64-0.90

0.40-0.56
0.21-0.33

156

Har du en tendens att stänga av när du får frågor i sociala situationer?

5%


.07
.07

-.08
-.08

1.33-1.47
1.28-1.41

1.11-1.27
1.14-1.30

1.03-1.36
1.12-1.41

0.64-0.88
0.70-0.97

0.18-0.31
0.15-0.26

157

Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer?

3%


.08
.08

-.08
-.06

1.46-1.59
1.49-1.61

1.28-1.42
1.41-1.55

1.18-1.48
1.42-1.69

0.76-0.99
0.88-1.15

0.29-0.43
0.33-0.48

158

Är du självcentrerad?

5%


.09
.08

.02
.00

1.32-1.46
1.20-1.34

1.29-1.44
1.16-1.32

1.02-1.35
1.07-1.38

0.96-1.18
0.90-1.13

0.79-0.95
0.63-0.78

159

Har du omogna intressen?

8%


.07
.06

-.02
-.04

1.20-1.36
1.15-1.30

1.05-1.22
1.08-1.25

0.94-1.28
0.96-1.33

0.77-0.98
0.75-1.01

0.51-0.67
0.29-0.43

160

Har du problem med auktoriteter?

3%


.08
.07

-.00
-.00

1.29-1.44
1.18-1.33

1.19-1.35
1.07-1.25

1.06-1.38
0.81-1.16

0.86-1.11
0.92-1.18

0.63-0.81
0.57-0.75

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

161

Har du bra självförtroende?

3%


.05
.05

.16
.13

0.45-0.59
0.46-0.59

0.50-0.65
0.52-0.67

0.39-0.69
0.39-0.69

0.77-1.00
0.66-0.92

1.15-1.32
1.04-1.22

162

Reagerar du snabbt på förolämpningar?

16%


.06
.06

.05
.04

0.92-1.11
0.90-1.07

0.88-1.07
0.79-0.98

0.82-1.24
0.65-1.02

0.79-1.05
0.82-1.09

0.71-0.90
0.61-0.79

163

Tycker du det är naturligt att gå genom etablerade kanaler?

19%


.05
.05

.11
.13

0.66-0.83
0.62-0.78

0.69-0.87
0.62-0.80

0.58-1.00
0.56-0.95

0.72-0.96
0.73-0.99

1.02-1.21
1.10-1.27

164

Följer du förväntade procedurer?

7%


.07
.08

.13
.16

0.82-0.97
0.90-1.04

0.84-1.00
0.91-1.07

0.68-1.01
0.83-1.15

0.89-1.10
1.05-1.27

1.10-1.25
1.34-1.49

165

Föredrar du att läsa instruktioner enbart när allt annat har misslyckats?

4%


.07
.05

.01
.00

1.10-1.27
0.90-1.07

1.03-1.20
0.86-1.05

1.05-1.40
0.86-1.21

0.87-1.12
0.66-0.94

0.62-0.80
0.43-0.61

166

Har du problem att starta och / eller slutföra projekt?

2%


.11
.10

.01
.02

1.60-1.72
1.55-1.66

1.49-1.63
1.43-1.58

1.38-1.68
1.34-1.64

1.26-1.48
1.15-1.39

0.87-1.05
0.82-1.00

167

Är du dålig på att organisera ditt arbete och / eller liv?

3%


.08
.08

.00
-.01

1.25-1.41
1.28-1.42

1.15-1.32
1.20-1.37

1.12-1.45
1.15-1.49

0.94-1.18
0.90-1.17

0.66-0.85
0.55-0.72

168

Tycker du om att organisera ditt arbete och / eller liv?

3%


.07
.08

.07
.07

1.05-1.22
1.22-1.37

1.03-1.19
1.15-1.32

0.97-1.34
1.01-1.33

0.86-1.10
1.21-1.46

0.92-1.11
1.05-1.24

169

DYSLEXIA - Do you find difficulty in telling left from right?

71%


.00
.00

.00
.00

0.26-0.44
0.47-0.62

0.22-0.40
0.39-0.58

0.00-0.33
0.13-0.51

0.17-0.46
0.34-0.64

0.12-0.37
0.36-0.59

170

DYSLEXIA - Is map reading or finding your way to a strange place confusing?

71%


.00
.00

.00
.00

0.32-0.50
0.44-0.60

0.22-0.40
0.43-0.62

0.24-0.70
0.20-0.60

0.19-0.49
0.29-0.59

0.06-0.27
0.30-0.52

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

171

DYSLEXIA - Do you dislike reading aloud?

71%


.00
.00

.00
.00

0.59-0.76
0.51-0.67

0.51-0.70
0.43-0.62

0.53-0.94
0.40-0.80

0.38-0.69
0.29-0.59

0.18-0.44
0.19-0.39

172

DYSLEXIA - Do you take longer than you should to read a page of a book?

71%


.00
.00

.00
.00

0.34-0.51
0.29-0.44

0.28-0.47
0.28-0.47

0.10-0.53
0.24-0.64

0.17-0.46
0.16-0.44

0.18-0.44
0.13-0.32

173

DYSLEXIA - Do you find it difficult to remember the sense of what you have read?

71%


.00
.00

.00
.00

0.38-0.56
0.47-0.63

0.31-0.50
0.43-0.62

0.24-0.70
0.45-0.83

0.17-0.46
0.25-0.54

0.11-0.34
0.06-0.21

174

DYSLEXIA - Do you dislike reading long books?

71%


.00
.00

.00
.00

0.25-0.42
0.20-0.33

0.25-0.43
0.18-0.34

0.24-0.70
0.10-0.46

0.22-0.52
0.10-0.36

0.09-0.32
0.03-0.17

175

DYSLEXIA - Is your spelling poor?

71%


.00
.00

.00
.00

0.26-0.44
0.20-0.33

0.19-0.36
0.17-0.33

0.00-0.33
0.04-0.36

0.15-0.43
0.20-0.49

0.12-0.37
0.12-0.30

176

DYSLEXIA - Is your writing difficult to read?

71%


.00
.00

.00
.00

0.57-0.74
0.31-0.46

0.60-0.78
0.30-0.48

0.24-0.70
0.17-0.55

0.43-0.74
0.27-0.57

0.31-0.59
0.13-0.32

177

DYSLEXIA - Do you get confused if you have to speak in public?

71%


.00
.00

.00
.00

0.55-0.72
0.59-0.74

0.48-0.66
0.53-0.71

0.35-0.81
0.45-0.83

0.22-0.52
0.31-0.62

0.11-0.34
0.18-0.37

178

DYSLEXIA - Do you find it difficult to take messages on the telephone and pass them on correctly?

71%


.00
.00

.00
.00

0.39-0.57
0.40-0.55

0.33-0.52
0.32-0.50

0.15-0.59
0.36-0.76

0.17-0.46
0.10-0.36

0.00-0.13
0.00-0.06

179

DYSLEXIA - When you have to say a long word, do you sometimes find it difficult to get all the sounds in the right order?

71%


.00
.00

.00
.00

0.35-0.53
0.33-0.48

0.31-0.50
0.29-0.47

0.15-0.59
0.24-0.64

0.15-0.43
0.20-0.49

0.18-0.44
0.09-0.26

180

DYSLEXIA - Do you find it difficult to do sums in your head without using your fingers or paper?

71%


.00
.00

.00
.00

0.33-0.51
0.61-0.76

0.30-0.49
0.58-0.76

0.10-0.53
0.49-0.87

0.29-0.59
0.59-0.86

0.29-0.57
0.47-0.68

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

181

DYSLEXIA - When using the telephone, do you tend to get the numbers mixed up when you dial?

71%


.00
.00

.00
.00

0.20-0.36
0.37-0.52

0.19-0.36
0.29-0.47

0.02-0.40
0.17-0.55

0.13-0.41
0.27-0.57

0.06-0.27
0.11-0.29

182

DYSLEXIA - Do you find it difficult to say the months of the year forwards in a fluent manner?

71%


.00
.00

.00
.00

0.06-0.17
0.03-0.11

0.02-0.12
0.01-0.10

0.00-0.33
0.00-0.19

0.00-0.15
0.00-0.00

0.00-0.00
0.00-0.08

183

DYSLEXIA - Do you find it difficult to say the months of the year backwards?

71%


.00
.00

.00
.00

0.38-0.56
0.53-0.68

0.36-0.54
0.50-0.68

0.30-0.76
0.20-0.60

0.24-0.54
0.41-0.71

0.23-0.50
0.29-0.51

184

DYSLEXIA - Do you mix up dates and times and miss appointments?

71%


.00
.00

.00
.00

0.28-0.45
0.45-0.61

0.25-0.43
0.36-0.55

0.19-0.65
0.20-0.60

0.22-0.52
0.27-0.57

0.11-0.34
0.11-0.29

185

DYSLEXIA - When writing cheques, do you frequently find yourself making mistakes?

71%


.00
.00

.00
.00

0.26-0.43
0.30-0.46

0.22-0.39
0.24-0.42

0.02-0.40
0.07-0.41

0.09-0.35
0.18-0.47

0.04-0.24
0.08-0.24

186

DYSLEXIA - Do you find forms difficult and confusing?

71%


.00
.00

.00
.00

0.35-0.53
0.43-0.59

0.24-0.42
0.35-0.53

0.10-0.53
0.32-0.72

0.33-0.64
0.34-0.64

0.18-0.44
0.07-0.23

187

DYSLEXIA - Do you mix up bus numbers like 95 and 59?

71%


.00
.00

.00
.00

0.25-0.42
0.33-0.49

0.24-0.42
0.24-0.42

0.15-0.59
0.20-0.60

0.09-0.35
0.23-0.52

0.11-0.34
0.09-0.26

188

DYSLEXIA - When you were at school, did you find it hard to learn your multiplication tables?

71%


.00
.00

.00
.00

0.28-0.45
0.42-0.58

0.26-0.44
0.40-0.58

0.06-0.47
0.32-0.72

0.11-0.38
0.36-0.66

0.19-0.46
0.30-0.52

189

Dyslexi

0%


.00
.00

.00
.00

0.11-0.20
0.08-0.16

0.11-0.20
0.05-0.13

0.03-0.15
0.02-0.15

0.06-0.18
0.06-0.20

0.02-0.08
0.04-0.10

190

Dyskaluli

0%


.00
.00

.00
.00

0.03-0.08
0.07-0.14

0.03-0.09
0.08-0.16

0.02-0.16
0.06-0.22

0.00-0.06
0.03-0.14

0.00-0.01
0.01-0.06

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

191

OCD

0%


.00
.00

.00
.00

0.25-0.37
0.34-0.47

0.27-0.40
0.34-0.48

0.22-0.47
0.31-0.60

0.12-0.27
0.18-0.35

0.03-0.10
0.13-0.25

192

ODD

0%


.00
.00

.00
.00

0.04-0.09
0.03-0.07

0.06-0.12
0.04-0.10

0.06-0.25
0.01-0.12

0.02-0.11
0.01-0.10

0.00-0.02
0.00-0.02

193

Bipolär

0%


.00
.00

.00
.00

0.11-0.20
0.18-0.29

0.11-0.19
0.17-0.29

0.06-0.23
0.15-0.39

0.04-0.12
0.12-0.30

0.01-0.08
0.04-0.14

194

Social fobi

0%


.00
.00

.00
.00

0.34-0.46
0.37-0.50

0.37-0.49
0.42-0.57

0.30-0.53
0.43-0.72

0.16-0.30
0.16-0.33

0.05-0.12
0.08-0.17