#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

1

Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat?

2%


.11
.09

-.03
-.05

1.70-1.79
1.59-1.69

1.52-1.62
1.42-1.55

1.40-1.64
1.31-1.55

1.18-1.38
1.02-1.22

0.55-0.68
0.41-0.52

2

Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda?

4%


.11
.09

-.01
-.05

1.72-1.80
1.58-1.69

1.52-1.63
1.40-1.52

1.43-1.66
1.38-1.60

1.18-1.38
1.01-1.20

0.71-0.85
0.44-0.55

3

Har du känt dig annorlunda större delen av ditt liv?

2%


.15
.14

.04
.01

1.92-1.97
1.90-1.95

1.79-1.87
1.81-1.89

1.62-1.83
1.71-1.88

1.43-1.61
1.42-1.59

1.03-1.18
0.90-1.03

4

Brukar du fördjupa dig i ett ämne i taget och bli expert det?

3%


.11
.08

-.01
-.04

1.64-1.74
1.43-1.55

1.53-1.64
1.29-1.43

1.49-1.71
1.18-1.44

1.14-1.35
0.84-1.04

0.67-0.81
0.37-0.47

5

Brukar du gärna prata om dina specialintressen oavsett om någon verkar intresserad eller inte?

3%


.08
.07

-.03
-.05

1.38-1.50
1.22-1.36

1.24-1.37
1.11-1.26

1.27-1.54
1.14-1.40

0.93-1.14
0.73-0.93

0.39-0.52
0.30-0.40

6

Har du värderingar som antingen är väldigt gammaldags eller långt före sin tid?

6%


.10
.09

.00
-.00

1.64-1.75
1.54-1.65

1.50-1.62
1.38-1.52

1.26-1.53
1.22-1.47

1.20-1.41
1.06-1.25

0.67-0.81
0.62-0.75

7

Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt?

10%


.09
.08

-.02
-.03

1.64-1.74
1.45-1.57

1.45-1.56
1.28-1.42

1.30-1.56
1.15-1.42

1.16-1.37
0.89-1.09

0.54-0.67
0.44-0.56

8

Brukar du lägga märke till och intressera dig för detaljer som andra inte verkar se eller bry sig om?

4%


.12
.12

.04
.03

1.70-1.79
1.70-1.79

1.54-1.65
1.58-1.69

1.38-1.61
1.46-1.67

1.35-1.52
1.28-1.46

0.92-1.06
0.89-1.02

9

Ser du mönster i saker hela tiden?

5%


.10
.09

.01
-.01

1.53-1.64
1.45-1.57

1.30-1.43
1.31-1.45

1.05-1.36
1.23-1.47

1.06-1.27
0.95-1.15

0.67-0.81
0.55-0.67

10

Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång?

3%


.10
.10

-.05
-.05

1.63-1.72
1.63-1.74

1.42-1.54
1.50-1.63

1.30-1.56
1.46-1.68

1.00-1.21
1.00-1.20

0.41-0.53
0.51-0.63

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

11

Händer det att du fastnar så för vissa detaljer att du missar eller struntar i helhetsbilden?

4%


.09
.08

-.04
-.05

1.44-1.55
1.40-1.52

1.24-1.35
1.27-1.41

1.16-1.42
1.17-1.43

0.92-1.12
0.85-1.04

0.42-0.53
0.36-0.46

12

Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem?

6%


.09
.11

-.02
.02

1.57-1.68
1.68-1.78

1.33-1.46
1.50-1.63

1.06-1.35
1.30-1.55

1.02-1.24
1.23-1.41

0.56-0.70
0.84-0.97

13

Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst?

3%


.07
.08

-.06
-.04

1.30-1.44
1.27-1.42

1.08-1.22
1.19-1.35

1.02-1.31
1.23-1.50

0.74-0.95
0.72-0.92

0.29-0.40
0.37-0.48

14

Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan?

3%


.07
.07

.22
.20

0.45-0.57
0.48-0.60

0.62-0.75
0.60-0.73

0.73-0.99
0.65-0.91

0.84-1.05
0.91-1.09

1.40-1.53
1.33-1.45

15

Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av?

2%


.14
.14

.05
.05

1.79-1.87
1.74-1.83

1.66-1.75
1.67-1.77

1.53-1.74
1.60-1.80

1.49-1.65
1.44-1.61

1.06-1.19
1.06-1.19

16

Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar?

4%


.08
.07

-.03
-.03

1.31-1.45
1.16-1.31

1.11-1.25
1.03-1.19

1.17-1.46
1.16-1.43

0.79-1.01
0.68-0.89

0.39-0.52
0.32-0.43

17

Kan du lätt hålla koll på flera olika människors konversationer?

4%


.05
.05

.18
.18

0.28-0.40
0.35-0.48

0.38-0.50
0.37-0.50

0.50-0.79
0.33-0.58

0.60-0.79
0.73-0.93

1.05-1.19
1.15-1.27

18

Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen?

3%


.10
.09

-.03
-.04

1.67-1.77
1.58-1.69

1.43-1.55
1.43-1.56

1.32-1.58
1.35-1.60

1.09-1.30
0.95-1.15

0.52-0.66
0.46-0.57

19

Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig?

3%


.09
.10

-.03
-.03

1.56-1.67
1.63-1.74

1.33-1.45
1.49-1.62

1.12-1.40
1.39-1.61

1.03-1.24
1.03-1.24

0.48-0.61
0.56-0.68

20

Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag?

2%


.09
.07

-.04
-.07

1.47-1.58
1.29-1.43

1.22-1.35
1.13-1.29

1.11-1.38
1.17-1.44

0.96-1.16
0.72-0.92

0.40-0.53
0.22-0.31

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

21

Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten?

2%


.14
.13

.04
.02

1.81-1.88
1.77-1.85

1.65-1.74
1.68-1.78

1.52-1.73
1.62-1.79

1.41-1.58
1.32-1.49

0.94-1.06
0.87-0.99

22

Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker?

3%


.09
.09

-.02
-.02

1.46-1.58
1.53-1.65

1.25-1.39
1.34-1.48

1.24-1.51
1.37-1.60

0.96-1.17
0.96-1.16

0.46-0.59
0.52-0.64

23

Har du vissa rutiner som du behöver följa?

3%


.08
.09

-.03
-.02

1.35-1.47
1.35-1.48

1.19-1.32
1.24-1.38

1.10-1.38
1.08-1.36

0.88-1.08
0.78-0.98

0.43-0.55
0.47-0.58

24

Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats?

3%


.07
.07

-.06
-.05

1.07-1.21
1.25-1.39

0.89-1.03
1.08-1.23

0.85-1.14
0.97-1.26

0.62-0.82
0.62-0.82

0.18-0.27
0.26-0.36

25

Behöver du göra klart det du håller på med innan du kan ägna din uppmärksamhet åt något annat/någon annan?

3%


.09
.08

-.03
-.03

1.35-1.48
1.35-1.48

1.19-1.31
1.20-1.35

1.04-1.32
1.03-1.31

0.90-1.10
0.79-0.99

0.43-0.55
0.41-0.51

26

Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt?

2%


.09
.10

-.00
.01

1.40-1.53
1.55-1.66

1.23-1.36
1.36-1.49

1.10-1.38
1.11-1.37

1.01-1.21
0.99-1.19

0.57-0.69
0.72-0.84

27

Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda?

3%


.08
.10

-.01
.03

1.33-1.46
1.44-1.57

1.16-1.29
1.31-1.45

0.82-1.13
1.04-1.32

0.90-1.11
1.11-1.30

0.50-0.63
0.80-0.92

28

Trivs du med att möta nya människor?

2%


.06
.06

.21
.20

0.33-0.43
0.35-0.46

0.52-0.64
0.43-0.56

0.57-0.83
0.35-0.59

0.72-0.92
0.83-1.02

1.17-1.30
1.25-1.37

29

Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga?

8%


.04
.05

.17
.18

0.20-0.29
0.30-0.41

0.30-0.40
0.32-0.44

0.25-0.46
0.20-0.39

0.48-0.67
0.66-0.84

0.90-1.04
1.07-1.20

30

Är du ofta omedveten om eller ointresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne?

4%


.12
.10

.03
-.01

1.71-1.81
1.54-1.66

1.61-1.71
1.43-1.57

1.52-1.75
1.46-1.69

1.29-1.50
1.12-1.32

0.96-1.12
0.71-0.84

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

31

Är ett stort socialt nätverk viktigt för dig?

3%


.03
.03

.14
.15

0.17-0.26
0.13-0.22

0.28-0.38
0.16-0.25

0.33-0.57
0.16-0.34

0.36-0.54
0.41-0.58

0.65-0.80
0.73-0.86

32

Är du stolt över ditt utseende?

3%


.07
.08

.16
.18

0.56-0.68
0.70-0.83

0.65-0.77
0.73-0.86

0.47-0.72
0.59-0.84

0.67-0.85
0.94-1.12

1.00-1.13
1.22-1.33

33

Tycker du om skvaller?

3%


.05
.07

.13
.16

0.41-0.53
0.57-0.71

0.48-0.60
0.55-0.69

0.51-0.77
0.55-0.82

0.57-0.75
0.77-0.95

0.82-0.96
1.13-1.25

34

Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar?

2%


.14
.13

.04
.02

1.79-1.86
1.81-1.88

1.65-1.75
1.68-1.78

1.58-1.77
1.71-1.88

1.35-1.53
1.34-1.51

0.95-1.08
0.90-1.03

35

Blir du lätt distraherad?

2%


.10
.11

.01
.00

1.47-1.59
1.56-1.68

1.28-1.41
1.39-1.53

1.22-1.50
1.33-1.58

1.13-1.33
1.20-1.38

0.69-0.82
0.73-0.86

36

Har du problem att starta och / eller slutföra projekt?

2%


.12
.12

.02
.01

1.62-1.73
1.64-1.74

1.47-1.59
1.50-1.62

1.37-1.62
1.38-1.61

1.22-1.42
1.28-1.45

0.80-0.94
0.83-0.96

37

Brukar du vara otålig och/eller impulsiv?

2%


.10
.11

.02
.03

1.46-1.58
1.48-1.60

1.26-1.39
1.32-1.46

1.10-1.38
1.18-1.43

1.04-1.24
1.14-1.32

0.75-0.88
0.80-0.93

38

Är du eller har du varit hyperaktiv

6%


.05
.05

-.02
-.02

0.84-1.00
0.82-0.99

0.67-0.82
0.69-0.85

0.80-1.13
0.69-1.00

0.54-0.74
0.51-0.71

0.22-0.33
0.25-0.36

39

Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer?

3%


.09
.09

-.07
-.07

1.60-1.70
1.55-1.66

1.31-1.43
1.37-1.50

1.11-1.37
1.36-1.61

0.88-1.10
0.75-0.95

0.30-0.40
0.28-0.38

40

Har du problem med lagsporter och andra saker som kräver samarbete i grupp?

2%


.09
.10

-.05
-.03

1.59-1.70
1.69-1.79

1.39-1.52
1.55-1.67

1.24-1.53
1.50-1.72

1.01-1.23
1.02-1.22

0.42-0.55
0.57-0.70

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

41

Har du haft svårare än andra att behålla vänner?

4%


.09
.09

-.05
-.05

1.68-1.78
1.74-1.83

1.53-1.65
1.59-1.71

1.36-1.63
1.55-1.76

1.01-1.23
0.98-1.20

0.46-0.60
0.47-0.59

42

Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt?

2%


.11
.12

-.02
.00

1.75-1.84
1.83-1.90

1.48-1.60
1.71-1.82

1.21-1.50
1.64-1.82

1.15-1.36
1.26-1.45

0.66-0.81
0.84-0.98

43

Föredrar du att undvika ögonkontakt?

3%


.09
.08

-.04
-.06

1.56-1.67
1.42-1.55

1.34-1.47
1.31-1.45

1.26-1.52
1.38-1.63

1.01-1.22
0.70-0.90

0.52-0.65
0.31-0.41

44

Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det?

2%


.09
.09

-.04
-.04

1.54-1.66
1.63-1.74

1.31-1.45
1.46-1.60

1.17-1.44
1.32-1.58

0.96-1.18
0.98-1.19

0.44-0.57
0.47-0.59

45

Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl?

3%


.09
.08

-.05
-.05

1.53-1.65
1.48-1.61

1.28-1.42
1.33-1.48

1.08-1.38
1.37-1.62

0.94-1.16
0.82-1.03

0.40-0.53
0.35-0.45

46

Är du bra på att återgälda sociala gester och artigheter?

4%


.05
.06

.21
.21

0.30-0.41
0.40-0.52

0.43-0.55
0.48-0.61

0.49-0.74
0.38-0.62

0.70-0.91
0.96-1.16

1.27-1.41
1.42-1.53

47

Ogillar du att behöva ta i hand?

3%


.06
.07

-.06
-.06

1.09-1.23
1.17-1.32

0.85-1.00
1.01-1.17

0.71-1.02
0.93-1.23

0.59-0.79
0.60-0.81

0.16-0.26
0.19-0.29

48

Tycker folk att du är reserverad och distanserad?

6%


.10
.09

-.02
-.04

1.66-1.75
1.53-1.65

1.43-1.55
1.39-1.53

1.27-1.54
1.31-1.56

1.02-1.23
0.88-1.07

0.63-0.76
0.49-0.59

49

Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor?

2%


.10
.09

-.02
-.05

1.66-1.76
1.60-1.70

1.47-1.58
1.44-1.57

1.14-1.41
1.35-1.59

1.08-1.29
0.96-1.16

0.67-0.81
0.47-0.58

50

Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis?

2%


.14
.12

.05
.03

1.75-1.84
1.72-1.81

1.62-1.71
1.60-1.72

1.45-1.66
1.56-1.77

1.34-1.52
1.30-1.47

1.01-1.15
0.91-1.03

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

51

Har du lätt att beskriva dina känslor?

2%


.04
.06

.17
.19

0.24-0.35
0.39-0.51

0.37-0.48
0.50-0.64

0.35-0.60
0.37-0.61

0.54-0.74
0.78-0.99

0.99-1.14
1.25-1.38

52

Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda?

3%


.09
.10

.01
.02

1.48-1.60
1.61-1.73

1.33-1.46
1.45-1.59

1.08-1.39
1.21-1.49

1.16-1.36
1.14-1.35

0.70-0.84
0.84-0.98

53

Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk?

3%


.06
.08

.20
.21

0.50-0.63
0.64-0.79

0.67-0.81
0.64-0.78

0.64-0.94
0.63-0.89

0.90-1.12
1.17-1.37

1.35-1.49
1.53-1.64

54

Har du en tendens att vara passiv och ha svårt att ta initiativ och komma igång med saker på egen hand?

3%


.11
.09

.01
-.01

1.64-1.74
1.48-1.60

1.47-1.60
1.38-1.52

1.28-1.56
1.34-1.61

1.22-1.42
0.94-1.14

0.83-0.97
0.64-0.76

55

Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor?

5%


.08
.07

-.05
-.07

1.38-1.50
1.22-1.35

1.21-1.34
1.03-1.19

1.23-1.50
1.13-1.42

0.82-1.03
0.61-0.80

0.29-0.40
0.16-0.23

56

Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen?

8%


.07
.07

-.06
-.08

1.35-1.48
1.31-1.45

1.10-1.24
1.12-1.28

1.14-1.42
1.18-1.45

0.76-0.98
0.61-0.82

0.21-0.30
0.15-0.23

57

Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord?

2%


.11
.10

-.03
-.03

1.74-1.82
1.67-1.78

1.46-1.58
1.56-1.68

1.44-1.68
1.56-1.76

1.05-1.27
1.08-1.29

0.56-0.70
0.60-0.72

58

Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar?

4%


.07
.08

-.05
-.05

1.31-1.44
1.33-1.46

1.03-1.17
1.14-1.29

0.98-1.27
1.07-1.35

0.74-0.95
0.73-0.93

0.26-0.37
0.34-0.45

59

Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt?

3%


.09
.09

-.04
-.03

1.49-1.61
1.48-1.61

1.28-1.41
1.37-1.50

1.22-1.50
1.31-1.55

0.89-1.11
0.93-1.14

0.39-0.52
0.45-0.57

60

Har du blivit anklagad för att stirra?

4%


.07
.07

-.05
-.05

1.20-1.35
1.30-1.44

0.97-1.12
1.10-1.26

0.82-1.12
1.11-1.40

0.65-0.86
0.64-0.85

0.24-0.35
0.27-0.38

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

61

Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck?

5%


.07
.06

-.06
-.05

1.16-1.30
1.15-1.30

0.94-1.09
0.97-1.14

0.87-1.16
1.07-1.36

0.63-0.85
0.59-0.80

0.18-0.28
0.19-0.28

62

Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil?

4%


.07
.06

-.05
-.06

1.16-1.31
0.94-1.10

0.94-1.09
0.83-0.99

0.85-1.15
0.89-1.19

0.59-0.80
0.40-0.58

0.25-0.36
0.10-0.17

63

Brukar du gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra?

3%


.07
.07

-.04
-.06

1.29-1.43
1.30-1.44

1.07-1.21
1.11-1.27

1.16-1.44
1.10-1.38

0.70-0.92
0.73-0.94

0.32-0.44
0.22-0.31

64

Brukar fraser, melodier eller rytmer du nyligen hört fastna i huvudet och fortsätta spelas upp om och om igen?

3%


.12
.13

.04
.03

1.67-1.76
1.76-1.84

1.50-1.61
1.65-1.75

1.36-1.61
1.61-1.79

1.34-1.51
1.36-1.52

0.91-1.05
0.92-1.04

65

Brukar du gunga fram-&-tillbaka eller i sidled (t ex för att lunga ner dig, när du är upprymd eller övertimulerad)?

3%


.06
.06

-.05
-.06

0.93-1.08
1.07-1.22

0.72-0.86
0.88-1.05

0.84-1.15
0.92-1.23

0.46-0.66
0.47-0.65

0.12-0.20
0.16-0.25

66

Har du för vana att upprepa de sista orden som du själv eller någon annan just sagt?

4%


.05
.05

-.05
-.06

0.89-1.05
0.88-1.04

0.70-0.84
0.76-0.92

0.62-0.92
0.80-1.10

0.46-0.65
0.45-0.64

0.15-0.23
0.11-0.18

67

Brukar du trumma på öronen eller trycka på ögonen (t ex när du tänker, när du är stressad eller upprörd)?

5%


.06
.06

-.05
-.05

0.93-1.08
0.93-1.09

0.71-0.85
0.75-0.91

0.77-1.08
0.74-1.02

0.48-0.67
0.42-0.60

0.14-0.22
0.14-0.21

68

Brukar du fingra på saker?

4%


.11
.10

.02
-.00

1.64-1.74
1.62-1.72

1.44-1.56
1.45-1.58

1.43-1.67
1.42-1.66

1.19-1.39
1.12-1.31

0.76-0.90
0.69-0.81

69

Brukar du memorera och använda uttryck som du kopierat från andra människor och situationer?

4%


.10
.09

.00
-.02

1.47-1.58
1.41-1.53

1.26-1.38
1.31-1.45

1.23-1.47
1.34-1.56

1.00-1.19
0.98-1.16

0.68-0.81
0.52-0.62

70

Brukar du vanka av och an (t ex när du tänker eller är orolig)?

5%


.08
.07

-.01
-.03

1.39-1.53
1.22-1.37

1.22-1.36
1.09-1.24

1.13-1.42
1.02-1.31

0.91-1.12
0.77-0.98

0.51-0.64
0.37-0.48

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

71

Har du en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du ogillar?

8%


.09
.08

.02
.01

1.49-1.61
1.32-1.46

1.32-1.45
1.19-1.35

1.17-1.43
0.99-1.27

1.08-1.29
0.97-1.17

0.72-0.87
0.57-0.70

72

Brukar du bita dig i läppen, kinden eller tungan (t ex när du tänker, när du är orolig eller nervös)?

3%


.08
.09

-.01
.01

1.35-1.49
1.48-1.61

1.10-1.25
1.29-1.44

1.10-1.39
1.30-1.57

0.85-1.07
1.05-1.25

0.47-0.61
0.68-0.82

73

Stammar du när du blir stressad?

3%


.06
.06

-.05
-.05

0.87-1.01
0.88-1.03

0.72-0.86
0.75-0.91

0.71-0.99
0.80-1.09

0.45-0.63
0.40-0.58

0.16-0.25
0.18-0.26

74

Brukar du prata med dig själv?

2%


.09
.10

-.00
.01

1.37-1.50
1.52-1.64

1.23-1.36
1.35-1.49

1.11-1.37
1.25-1.48

1.00-1.19
1.12-1.30

0.61-0.75
0.72-0.84

75

Är det svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer?

2%


.10
.09

-.08
-.08

1.68-1.77
1.58-1.67

1.44-1.55
1.43-1.56

1.30-1.55
1.44-1.64

1.02-1.23
0.87-1.07

0.35-0.46
0.27-0.36

76

Blir du ofta missförstådd av andra?

3%


.11
.10

-.04
-.05

1.75-1.83
1.72-1.80

1.55-1.65
1.55-1.67

1.53-1.73
1.56-1.76

1.13-1.33
1.12-1.32

0.57-0.70
0.48-0.59

77

I samtal, brukar du ha problem med saker som timing, turtagning och ömsesidighet?

5%


.08
.08

-.08
-.08

1.49-1.60
1.49-1.61

1.29-1.42
1.27-1.42

1.14-1.41
1.13-1.39

0.80-1.02
0.72-0.92

0.21-0.30
0.23-0.32

78

Brukar du uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra?

7%


.08
.08

-.06
-.07

1.53-1.64
1.49-1.61

1.27-1.40
1.29-1.43

1.17-1.45
1.34-1.60

0.81-1.03
0.80-1.01

0.31-0.41
0.26-0.36

79

Har du en tendens att tolka saker bokstavligt och/eller svara på retoriska frågor?

5%


.08
.08

-.06
-.06

1.52-1.63
1.41-1.53

1.31-1.43
1.26-1.41

1.05-1.35
1.21-1.46

0.93-1.15
0.84-1.05

0.33-0.45
0.27-0.36

80

Är du oftast omedveten om outtalade sociala regler?

4%


.08
.07

-.07
-.08

1.36-1.48
1.24-1.37

1.18-1.31
1.11-1.26

1.07-1.34
1.14-1.39

0.76-0.97
0.59-0.78

0.22-0.33
0.16-0.25

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

81

Blir du ofta överraskad av vad folks motiv är?

7%


.08
.08

-.05
-.04

1.39-1.51
1.40-1.53

1.17-1.30
1.25-1.40

1.01-1.30
1.03-1.32

0.83-1.03
0.84-1.03

0.31-0.42
0.36-0.46

82

Brukar du säga saker som anses socialt opassande?

4%


.09
.08

-.04
-.06

1.46-1.57
1.25-1.38

1.26-1.38
1.12-1.26

1.26-1.49
1.14-1.40

0.92-1.12
0.69-0.88

0.41-0.54
0.26-0.35

83

Känner du instinktivt på dig när det är din tur att tala när du pratar i telefon?

4%


.07
.08

.23
.22

0.53-0.65
0.52-0.65

0.78-0.91
0.70-0.85

0.78-1.07
0.64-0.89

0.95-1.17
1.13-1.33

1.56-1.68
1.57-1.68

84

Känner du på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt?

4%


.08
.09

.24
.24

0.60-0.72
0.73-0.86

0.75-0.88
0.81-0.95

0.71-0.97
0.69-0.96

1.00-1.20
1.19-1.37

1.50-1.62
1.62-1.72

85

Trivs du i romantiska situationer?

5%


.04
.05

.19
.19

0.24-0.34
0.24-0.34

0.37-0.49
0.31-0.43

0.33-0.58
0.21-0.41

0.61-0.83
0.69-0.87

1.13-1.28
1.18-1.31

86

Bedömmer du en potentiell partner på samma sätt som de flesta andra människor?

24%


.04
.04

.17
.16

0.36-0.49
0.33-0.47

0.47-0.61
0.39-0.54

0.47-0.78
0.36-0.62

0.70-0.93
0.75-0.97

1.19-1.34
1.20-1.35

87

Tycker du det är lätt att 'läsa mellan raderna' när någon talar med dig?

4%


.06
.07

.20
.20

0.37-0.50
0.52-0.66

0.49-0.62
0.55-0.69

0.64-0.93
0.51-0.76

0.71-0.91
1.01-1.19

1.26-1.39
1.35-1.46

88

Passar du naturligt in i de förväntade könsrollerna?

7%


.06
.05

.17
.17

0.45-0.58
0.32-0.44

0.57-0.70
0.40-0.54

0.56-0.85
0.27-0.48

0.77-0.98
0.60-0.79

1.16-1.30
1.10-1.24

89

I samtal, använder du små ljud som andra inte verkar använda?

10%


.05
.04

-.06
-.06

0.84-1.00
0.68-0.83

0.60-0.75
0.56-0.71

0.58-0.88
0.66-0.95

0.32-0.50
0.33-0.50

0.06-0.13
0.05-0.11

90

Gillar du att titta på något som snurrar eller blinkar?

6%


.07
.06

-.03
-.06

1.15-1.30
1.08-1.23

0.90-1.05
0.90-1.06

0.78-1.08
0.96-1.25

0.63-0.84
0.56-0.76

0.25-0.36
0.14-0.21

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

91

Är du fascinerad av långsamt flytande vatten?

7%


.06
.06

-.02
-.04

0.91-1.06
0.99-1.15

0.68-0.83
0.83-0.99

0.51-0.80
0.78-1.07

0.51-0.72
0.57-0.77

0.22-0.32
0.23-0.32

92

Brukar du ibland ha ett behov av att hoppa över saker?

6%


.06
.06

-.01
-.03

0.91-1.06
0.88-1.04

0.75-0.89
0.71-0.86

0.75-1.04
0.87-1.14

0.57-0.77
0.44-0.62

0.33-0.44
0.23-0.33

93

Gillar du att gå på tå?

6%


.04
.04

-.02
-.05

0.46-0.60
0.65-0.81

0.38-0.50
0.54-0.70

0.42-0.70
0.70-1.01

0.24-0.41
0.34-0.52

0.10-0.17
0.09-0.16

94

Gillar du att härma djurläten?

4%


.05
.05

-.01
-.04

0.74-0.89
0.84-0.99

0.64-0.78
0.73-0.88

0.56-0.85
0.68-0.97

0.46-0.65
0.54-0.73

0.22-0.33
0.17-0.26

95

Har du varit fascinerad av att tillverka fällor?

6%


.05
.03

-.02
-.04

0.69-0.84
0.39-0.53

0.56-0.71
0.30-0.43

0.63-0.94
0.52-0.81

0.39-0.58
0.17-0.31

0.17-0.27
0.03-0.08

96

Har du svårt att känna igen telefonnummer om de sägs på ett annat sätt?

10%


.07
.08

-.02
-.02

1.31-1.45
1.36-1.50

1.08-1.23
1.21-1.37

0.95-1.28
1.10-1.39

0.87-1.09
0.82-1.03

0.45-0.59
0.49-0.62

97

Brukar du blanda ihop höger och vänster?

3%


.05
.06

-.03
-.00

0.59-0.74
0.96-1.13

0.47-0.61
0.82-0.99

0.49-0.77
0.73-1.02

0.31-0.49
0.70-0.91

0.16-0.26
0.46-0.58

98

Blir du plötsligt distraherad av avlägsna ljud?

4%


.08
.08

-.06
-.06

1.37-1.49
1.45-1.57

1.09-1.22
1.23-1.37

0.99-1.27
1.20-1.46

0.86-1.07
0.80-1.00

0.24-0.35
0.31-0.41

99

Brukar du höra ljud som andra inte hör eller plågas av höga eller störande ljud?

3%


.08
.10

-.04
-.03

1.48-1.60
1.69-1.79

1.23-1.37
1.54-1.67

1.13-1.41
1.39-1.64

0.94-1.17
1.07-1.28

0.36-0.49
0.53-0.66

100

Har du svårt att filtrera bort störande bakgrundsljud när du talar med någon?

3%


.09
.09

-.04
-.03

1.53-1.64
1.55-1.67

1.32-1.45
1.38-1.52

1.03-1.33
1.17-1.44

0.93-1.16
0.99-1.19

0.42-0.55
0.55-0.67

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

101

Pinas du av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material?

3%


.08
.09

-.02
-.03

1.23-1.38
1.48-1.60

1.04-1.18
1.31-1.46

1.07-1.36
1.23-1.50

0.88-1.09
0.98-1.18

0.39-0.52
0.45-0.57

102

Är du över- eller underkänslig för smärta eller t.o.m tycker om vissa sorters smärta?

5%


.06
.07

-.04
-.05

1.08-1.23
1.35-1.49

0.88-1.03
1.21-1.37

0.89-1.19
1.24-1.51

0.57-0.78
0.74-0.95

0.26-0.38
0.28-0.38

103

Är dina ögon extra känsliga för starkt ljus och bländning?

4%


.07
.09

-.03
.00

1.34-1.47
1.45-1.58

1.08-1.23
1.28-1.43

0.92-1.23
1.20-1.48

0.85-1.07
1.05-1.26

0.42-0.56
0.62-0.76

104

Blir du instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel?

4%


.05
.05

-.06
-.05

0.70-0.85
0.83-0.98

0.54-0.68
0.73-0.89

0.60-0.90
0.65-0.92

0.32-0.50
0.40-0.58

0.05-0.11
0.14-0.21

105

Ogillar du när folk stampar med foten i golvet?

9%


.06
.07

-.02
-.01

1.07-1.22
1.18-1.34

0.88-1.04
1.03-1.20

0.76-1.09
0.91-1.22

0.71-0.93
0.76-0.97

0.37-0.50
0.44-0.56

106

Brukar du påverkas negativt av hög luftfuktighet i kombination med varmt väder?

10%


.07
.08

-.00
.02

1.34-1.48
1.45-1.59

1.14-1.30
1.34-1.49

1.07-1.39
1.24-1.53

0.92-1.15
1.19-1.40

0.55-0.71
0.78-0.93

107

Har du dålig koll på eller kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker?

3%


.06
.08

-.07
-.04

1.06-1.19
1.39-1.51

0.87-1.01
1.19-1.33

0.89-1.19
1.19-1.45

0.60-0.80
0.80-1.00

0.16-0.25
0.35-0.46

108

Har du svårt att imitera och tajma andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp?

5%


.08
.09

-.04
-.02

1.49-1.61
1.40-1.53

1.33-1.46
1.27-1.42

1.28-1.54
1.21-1.48

0.97-1.19
0.92-1.13

0.41-0.55
0.57-0.70

109

Har du dålig tidsuppfattning?

4%


.06
.07

-.05
-.04

1.02-1.16
1.16-1.31

0.84-0.98
0.99-1.16

0.85-1.16
0.97-1.28

0.58-0.79
0.69-0.90

0.18-0.27
0.27-0.38

110

Har du svårt att avgöra hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna?

5%


.05
.05

-.06
-.06

0.78-0.93
0.78-0.94

0.59-0.73
0.63-0.79

0.64-0.94
0.65-0.93

0.34-0.52
0.32-0.49

0.10-0.18
0.06-0.12

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

111

Har du svårt för att bedöma andra människors ålder?

5%


.07
.08

-.04
-.03

1.15-1.28
1.22-1.36

0.95-1.09
1.06-1.22

0.83-1.12
1.01-1.30

0.74-0.95
0.84-1.03

0.33-0.44
0.42-0.53

112

Har du svårigheter att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart?

4%


.06
.08

-.04
-.02

0.91-1.06
1.34-1.48

0.70-0.85
1.17-1.33

0.87-1.18
1.12-1.41

0.45-0.64
0.93-1.14

0.20-0.30
0.53-0.66

113

Tyckte du praktiska ämnen som slöjd och gymnastik var svårt i skolan?

5%


.07
.07

-.04
-.02

1.26-1.40
1.32-1.47

1.11-1.26
1.22-1.38

1.04-1.34
1.17-1.46

0.81-1.04
0.88-1.09

0.37-0.50
0.52-0.65

114

Har du svårt att känna igen ansikten?

3%


.05
.05

-.05
-.05

0.79-0.94
0.80-0.95

0.71-0.84
0.74-0.90

0.63-0.92
0.57-0.85

0.42-0.62
0.44-0.63

0.19-0.29
0.16-0.25

115

Är dina tankar så starka att du (nästan) kan höra dem?

6%


.08
.08

-.03
-.03

1.45-1.58
1.48-1.61

1.18-1.32
1.30-1.45

1.23-1.52
1.25-1.51

0.83-1.04
0.88-1.09

0.37-0.50
0.43-0.55

116

Tycker du att folk bevakar dig?

3%


.08
.07

-.05
-.04

1.25-1.39
1.25-1.39

1.01-1.15
1.05-1.20

1.03-1.32
1.15-1.42

0.67-0.87
0.70-0.89

0.26-0.36
0.27-0.37

117

Misstar du ljud för röster?

5%


.06
.06

-.06
-.06

0.87-1.02
0.91-1.05

0.63-0.77
0.69-0.84

0.69-0.99
0.76-1.03

0.44-0.62
0.47-0.65

0.13-0.20
0.10-0.16

118

Har du haft långvariga hämndbegär?

4%


.07
.06

-.00
-.01

1.16-1.31
0.95-1.11

1.04-1.18
0.80-0.97

1.05-1.35
0.75-1.04

0.70-0.90
0.53-0.72

0.48-0.62
0.30-0.41

119

Brukar du stänga av eller bryta ihop när du blir stressad eller överväldigad?

3%


.09
.11

-.05
-.01

1.55-1.66
1.72-1.81

1.32-1.45
1.60-1.71

1.12-1.41
1.52-1.72

0.95-1.17
1.17-1.36

0.36-0.47
0.73-0.86

120

Känner du dig stressad i nya okända situationer?

2%


.12
.13

-.01
.01

1.74-1.82
1.81-1.88

1.53-1.63
1.68-1.78

1.36-1.60
1.63-1.80

1.27-1.46
1.26-1.44

0.75-0.88
0.87-0.98

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

121

Har du haft svårare att klara dig själv än andra i samma ålder?

5%


.08
.07

-.05
-.05

1.46-1.59
1.37-1.52

1.30-1.44
1.24-1.41

1.22-1.51
1.21-1.50

0.87-1.09
0.77-0.99

0.32-0.44
0.25-0.34

122

Är du ibland rädd i ofarliga situationer?

5%


.07
.08

-.05
-.04

1.15-1.28
1.37-1.50

0.89-1.03
1.21-1.35

0.90-1.19
1.25-1.50

0.54-0.73
0.80-1.00

0.20-0.29
0.35-0.45

123

Har du svårt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv?

2%


.10
.11

-.02
.01

1.42-1.54
1.59-1.70

1.28-1.40
1.46-1.58

1.11-1.39
1.46-1.68

0.95-1.16
1.14-1.31

0.58-0.70
0.79-0.90

124

Har du blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad?

2%


.10
.11

.01
.02

1.57-1.68
1.60-1.71

1.46-1.58
1.51-1.64

1.37-1.63
1.39-1.62

1.06-1.27
1.16-1.36

0.72-0.87
0.80-0.93

125

Har du omogna intressen?

8%


.08
.07

-.02
-.05

1.26-1.39
1.23-1.38

1.06-1.20
1.06-1.22

0.77-1.07
1.08-1.36

0.86-1.07
0.67-0.88

0.40-0.53
0.24-0.33

126

Har du upplevt starkare bindningar än normalt med vissa människor?

5%


.09
.09

.02
-.01

1.43-1.57
1.46-1.59

1.25-1.39
1.34-1.49

1.10-1.39
1.29-1.55

1.01-1.23
0.91-1.12

0.72-0.86
0.57-0.70

127

Glömmer du bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse?

5%


.07
.07

-.07
-.08

1.28-1.40
1.30-1.43

1.04-1.18
1.06-1.21

1.03-1.29
0.98-1.25

0.76-0.98
0.62-0.81

0.17-0.25
0.15-0.22

128

Händer det att du inte känner något alls fastän andra tycker att du borde?

4%


.11
.09

-.02
-.05

1.71-1.80
1.58-1.69

1.47-1.59
1.42-1.55

1.34-1.60
1.34-1.58

1.15-1.36
0.95-1.14

0.65-0.78
0.42-0.53

129

I samtal, brukar du behöva extra tid att noggant tänka ut vad du ska säga, så att det kan uppstå en paus innan du svarar?

3%


.09
.08

-.04
-.06

1.48-1.59
1.41-1.54

1.30-1.43
1.25-1.40

1.03-1.30
1.25-1.50

1.03-1.24
0.77-0.96

0.47-0.59
0.29-0.38

130

Tappar du saker när din uppmärksamhet är på annat håll?

5%


.06
.07

-.06
-.04

1.11-1.25
1.26-1.40

0.87-1.02
1.06-1.21

0.81-1.10
0.90-1.17

0.59-0.80
0.70-0.89

0.17-0.26
0.31-0.42

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

131

Har du haft en känsla av att spela ett spel för att vara som andra runt omkring dig?

6%


.08
.08

-.03
-.04

1.31-1.45
1.45-1.58

1.12-1.27
1.29-1.44

0.97-1.28
1.14-1.41

0.75-0.97
0.83-1.05

0.36-0.48
0.37-0.47

132

Tycker du själv eller din omgivning att du har ovanliga matvanor?

4%


.07
.07

-.03
-.05

1.25-1.39
1.29-1.43

1.05-1.19
1.15-1.31

1.08-1.35
1.13-1.43

0.81-1.03
0.74-0.96

0.34-0.46
0.29-0.39

133

Har du tagit initiativ som inte visat sig önskade?

9%


.09
.08

.00
-.01

1.46-1.58
1.41-1.54

1.27-1.40
1.23-1.37

1.21-1.47
1.10-1.37

0.95-1.14
0.92-1.13

0.63-0.76
0.52-0.63

134

Förväntar du dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta?

4%


.07
.07

-.04
-.03

1.14-1.28
1.14-1.28

0.94-1.08
0.98-1.13

0.91-1.21
1.04-1.30

0.67-0.87
0.65-0.84

0.30-0.41
0.32-0.42

135

Har du problem med auktoriteter?

4%


.09
.08

.01
-.01

1.35-1.48
1.20-1.35

1.20-1.34
1.05-1.20

1.02-1.32
0.84-1.11

0.97-1.18
0.85-1.03

0.65-0.79
0.51-0.63

136

Kommer du lätt ihåg verbala instruktioner?

3%


.06
.06

.21
.18

0.42-0.53
0.41-0.53

0.58-0.70
0.51-0.65

0.56-0.82
0.44-0.68

0.84-1.04
0.82-1.01

1.29-1.42
1.18-1.30

137

Accepterar du lätt kritik, tillrättavisningar och instruktioner?

4%


.06
.06

.19
.17

0.48-0.60
0.40-0.51

0.59-0.71
0.52-0.65

0.57-0.85
0.43-0.69

0.77-0.96
0.75-0.92

1.14-1.27
1.07-1.18

138

Har du lätt för att bedömma människors ålder?

4%


.06
.06

.19
.16

0.46-0.59
0.50-0.62

0.60-0.73
0.61-0.75

0.53-0.80
0.57-0.83

0.72-0.92
0.76-0.95

1.19-1.32
1.06-1.19

139

Är du bra på att arbeta i grupp?

2%


.06
.06

.22
.22

0.34-0.44
0.30-0.40

0.51-0.62
0.43-0.55

0.46-0.70
0.32-0.54

0.79-0.99
0.85-1.04

1.29-1.41
1.36-1.47

140

Har du en bra känla för vad som är rätt socialt?

3%


.06
.07

.24
.23

0.33-0.44
0.45-0.58

0.47-0.59
0.55-0.68

0.40-0.64
0.41-0.64

0.83-1.05
1.00-1.20

1.47-1.59
1.59-1.69

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

141

Tycker du det är svårt att ta meddelenden på telefon och skicka dem vidare rätt?'

5%


.06
.06

-.07
-.07

1.11-1.26
0.96-1.12

0.88-1.03
0.83-0.99

0.94-1.24
0.83-1.12

0.53-0.74
0.44-0.62

0.10-0.18
0.10-0.17

142

Ogillar du högläsning?

3%


.08
.07

-.02
-.01

1.38-1.52
1.07-1.23

1.16-1.31
1.02-1.18

1.18-1.47
1.15-1.42

0.86-1.09
0.72-0.93

0.49-0.63
0.42-0.54

143

Har du svårt att hitta till nya platser?

3%


.07
.08

-.03
-.01

1.06-1.21
1.26-1.40

0.89-1.04
1.14-1.30

0.97-1.26
1.24-1.50

0.63-0.84
0.94-1.14

0.32-0.44
0.53-0.66

144

Har du svårt att fylla i formulär?

4%


.06
.06

-.05
-.05

0.94-1.09
0.86-1.01

0.73-0.87
0.74-0.90

0.65-0.95
0.68-0.95

0.50-0.70
0.53-0.72

0.13-0.21
0.17-0.25

145

Blandar du ihop siffor i tal som t.ex. 95 och 59?

4%


.05
.06

-.04
-.02

0.62-0.77
0.82-0.98

0.48-0.61
0.66-0.82

0.36-0.61
0.66-0.95

0.29-0.47
0.52-0.72

0.15-0.24
0.24-0.34

146

Har du tänkt på ett ord men skrivit ett annat?

6%


.08
.09

.01
-.00

1.20-1.35
1.30-1.44

0.97-1.12
1.12-1.28

1.07-1.36
1.05-1.34

0.78-1.00
0.99-1.19

0.57-0.70
0.58-0.69

147

Blandar du ihop tider och datum och missar möten?

4%


.06
.06

-.03
-.04

0.84-0.99
0.89-1.04

0.67-0.81
0.72-0.87

0.59-0.89
0.57-0.83

0.51-0.71
0.53-0.71

0.19-0.30
0.22-0.31

148

Är du bra på spel som kräver att du kommer ihåg var flera olika kort eller andra saker finns?

7%


.07
.07

.08
.08

0.87-1.02
0.93-1.08

0.81-0.96
0.95-1.10

1.02-1.31
0.96-1.22

0.78-0.97
0.88-1.07

0.82-0.95
0.85-0.97

149

Gillar du när människor du är förtjust i tittar mycket på dig och fortsätter att göra det under flera timmar utan att något annat händer?

15%


.04
.03

.06
.04

0.51-0.67
0.29-0.42

0.50-0.64
0.26-0.39

0.54-0.86
0.31-0.58

0.49-0.69
0.21-0.37

0.49-0.64
0.29-0.40

150

TS - Do you involuntarily swear or utter obscene words or socially inappropriate and derogatory remarks (coprolalia)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.09-0.27
0.02-0.15

0.07-0.23
0.00-0.11

0.00-0.39
0.00-0.00

0.00-0.24
0.00-0.18

0.00-0.31
0.00-0.00

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

151

TS - Do you involuntarily repeat or imitate observed movements of others (echopraxia)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.19-0.40
0.22-0.45

0.12-0.31
0.21-0.46

0.00-0.39
0.30-0.84

0.04-0.35
0.04-0.35

0.00-0.23
0.00-0.12

152

TS - Do you repeat vocalizations made by others (echolalia)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.36-0.59
0.30-0.54

0.32-0.55
0.34-0.60

0.05-0.61
0.23-0.77

0.30-0.70
0.16-0.53

0.00-0.31
0.00-0.20

153

TS - Do you repeat or echo your own spoken words (stuttering, palilalia)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.51-0.74
0.39-0.63

0.38-0.61
0.34-0.60

0.13-0.71
0.16-0.70

0.30-0.70
0.10-0.44

0.00-0.15
0.01-0.32

154

TS - Do you have complex motor tics (eg facial grimaces, pulling cloth, touching people or objects, obscene gesturing or gyrating movements)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.26-0.49
0.32-0.55

0.34-0.57
0.29-0.55

0.39-0.95
0.23-0.77

0.19-0.58
0.19-0.58

0.09-0.51
0.07-0.43

155

TS - Do you have complex vocal tics (eg talking to yourself, using socially meaningless sentences)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.48-0.71
0.28-0.51

0.42-0.65
0.23-0.48

0.39-0.95
0.16-0.70

0.30-0.70
0.27-0.66

0.02-0.38
0.04-0.37

156

TS - Did you have tics before the age of twelve?

90%


.00
.00

.00
.00

0.29-0.52
0.28-0.51

0.32-0.55
0.21-0.46

0.20-0.80
0.10-0.62

0.10-0.44
0.19-0.58

0.14-0.56
0.11-0.48

157

TS - If you have tics, do the wax and wane?

90%


.00
.00

.00
.00

0.19-0.40
0.18-0.40

0.23-0.45
0.15-0.38

0.05-0.61
0.04-0.53

0.10-0.44
0.13-0.49

0.06-0.44
0.07-0.43

158

TS - If you have tics, did they begin above shoulders

90%


.00
.00

.00
.00

0.22-0.44
0.19-0.41

0.31-0.54
0.16-0.40

0.13-0.71
0.04-0.53

0.19-0.58
0.13-0.49

0.18-0.62
0.07-0.43

159

TS - Do you have five or more motor tic types in the list above?

90%


.00
.00

.00
.00

0.06-0.22
0.12-0.32

0.09-0.27
0.10-0.32

0.00-0.39
0.10-0.62

0.01-0.30
0.00-0.18

0.00-0.31
0.01-0.32

160

TS - Do you have three or more vocal tic types in the list above?

90%


.00
.00

.00
.00

0.15-0.35
0.17-0.38

0.15-0.35
0.08-0.28

0.00-0.39
0.04-0.53

0.07-0.40
0.07-0.40

0.00-0.23
0.00-0.26

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

161

TS - If you have motor tics, do they affect multiple body locations?

90%


.00
.00

.00
.00

0.20-0.41
0.17-0.38

0.22-0.44
0.12-0.34

0.00-0.51
0.04-0.53

0.07-0.40
0.00-0.24

0.00-0.31
0.00-0.26

162

TS - If you have tics, have they varied with some tics disappearing and new tics appearing over time?

90%


.00
.00

.00
.00

0.20-0.41
0.19-0.41

0.26-0.48
0.16-0.40

0.05-0.61
0.16-0.70

0.10-0.44
0.01-0.30

0.14-0.56
0.04-0.37

163

TS - If you have tics, do you have them even if you are not in a stressful situation?

90%


.00
.00

.00
.00

0.40-0.63
0.29-0.52

0.43-0.66
0.23-0.48

0.29-0.87
0.00-0.33

0.23-0.62
0.13-0.49

0.23-0.67
0.11-0.48

164

TS - If you have tics, are they voluntarily suppressible?

90%


.00
.00

.00
.00

0.28-0.50
0.26-0.49

0.34-0.57
0.23-0.48

0.13-0.71
0.00-0.33

0.34-0.73
0.10-0.44

0.18-0.62
0.11-0.48

165

TS - If you have tics, do you attempt to suppress them?

90%


.00
.00

.00
.00

0.29-0.52
0.35-0.58

0.31-0.54
0.33-0.59

0.05-0.61
0.30-0.84

0.19-0.58
0.07-0.40

0.18-0.62
0.14-0.53

166

TS - If you have tics and you try to suppress them, do they become worse (rebound effect)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.10-0.29
0.19-0.41

0.11-0.30
0.21-0.46

0.05-0.61
0.04-0.53

0.01-0.30
0.04-0.35

0.00-0.23
0.00-0.26

167

TS - If you have tics, can you sense their coming beforehand (premonitory sensation)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.11-0.30
0.16-0.37

0.14-0.33
0.15-0.38

0.00-0.51
0.10-0.62

0.00-0.24
0.01-0.30

0.00-0.15
0.00-0.26

168

TS - If you have tics, do you sense relief after you had them?

90%


.00
.00

.00
.00

0.15-0.35
0.18-0.40

0.18-0.39
0.16-0.40

0.05-0.61
0.04-0.53

0.07-0.40
0.10-0.44

0.00-0.31
0.01-0.32

169

TS - If you have tics, do a mention or sight of a specific tic induce it (suggestible)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.07-0.24
0.14-0.35

0.08-0.25
0.15-0.38

0.00-0.25
0.04-0.53

0.00-0.24
0.01-0.30

0.00-0.23
0.00-0.26

170

TS - Do you have frequent tics (more than one per minute at times)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.15-0.35
0.11-0.30

0.17-0.38
0.09-0.30

0.00-0.39
0.04-0.53

0.07-0.40
0.04-0.35

0.02-0.38
0.00-0.26

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

171

TS - Do you have orchestrated sequences of tics?

90%


.00
.00

.00
.00

0.04-0.18
0.02-0.15

0.06-0.22
0.01-0.16

0.00-0.39
0.00-0.44

0.00-0.18
0.00-0.00

0.00-0.15
0.00-0.12

172

TS - If you have tics, do they cause distress?

90%


.00
.00

.00
.00

0.05-0.20
0.16-0.37

0.06-0.22
0.15-0.38

0.00-0.39
0.04-0.53

0.01-0.30
0.00-0.18

0.02-0.38
0.01-0.32

173

TS - If you have tics, have you sought treatment or diagnosis?

90%


.00
.00

.00
.00

0.00-0.11
0.03-0.17

0.02-0.15
0.01-0.16

0.00-0.39
0.00-0.21

0.00-0.11
0.01-0.30

0.00-0.15
0.00-0.20

174

TS - Have you had tics for a duration of two or more years

90%


.00
.00

.00
.00

0.37-0.60
0.32-0.55

0.42-0.65
0.29-0.55

0.13-0.71
0.23-0.77

0.19-0.58
0.27-0.66

0.14-0.56
0.11-0.48

175

TS - Have your tics been confirmed by one or more reliable observers?

90%


.00
.00

.00
.00

0.19-0.40
0.23-0.46

0.22-0.44
0.19-0.44

0.05-0.61
0.23-0.77

0.04-0.35
0.16-0.53

0.02-0.38
0.04-0.37

176

TS - Do you have an absence of other medical problems that might cause tics (eg prior stimulant therapy, history of encephalitis)?

90%


.00
.00

.00
.00

0.22-0.44
0.28-0.51

0.23-0.45
0.24-0.49

0.05-0.61
0.00-0.33

0.10-0.44
0.27-0.66

0.09-0.51
0.43-0.82

177

Dyslexi

0%


.00
.00

.00
.00

0.08-0.15
0.11-0.20

0.07-0.13
0.11-0.19

0.02-0.11
0.05-0.18

0.03-0.11
0.04-0.12

0.02-0.06
0.02-0.05

178

Dyskaluli

0%


.00
.00

.00
.00

0.03-0.07
0.08-0.15

0.03-0.07
0.09-0.17

0.00-0.09
0.03-0.14

0.00-0.03
0.03-0.10

0.00-0.00
0.00-0.03

179

Dyspraxi

0%


.00
.00

.00
.00

0.04-0.09
0.06-0.11

0.04-0.08
0.05-0.11

0.02-0.14
0.01-0.10

0.00-0.05
0.00-0.05

0.00-0.01
0.00-0.03

180

Bipolär

0%


.00
.00

.00
.00

0.13-0.21
0.18-0.28

0.10-0.18
0.18-0.28

0.12-0.30
0.17-0.34

0.05-0.16
0.06-0.16

0.03-0.09
0.04-0.09

#

?

Trend

Aspie loading
M/F

NT loading
M/F

Aspie
M/F

AS
M/F

Young Aspie
M/F

Mixed
M/F

NT
M/F

181

Social fobi

0%


.00
.00

.00
.00

0.43-0.54
0.43-0.56

0.41-0.52
0.45-0.57

0.32-0.53
0.46-0.67

0.21-0.35
0.22-0.36

0.08-0.14
0.08-0.15