Korrelationer mellan frågor

26. Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat? (Aspie-poäng korrelation: .67)
151. Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda? (Aspie-poäng korrelation: .63)
269. Har du känt dig annorlunda större delen av ditt liv? (Aspie-poäng korrelation: .62)
20. Brukar du fördjupa dig i ett ämne i taget och bli expert det? (Aspie-poäng korrelation: .60)
100. Har du värderingar som antingen är väldigt gammaldags eller långt före sin tid? (Aspie-poäng korrelation: .58)
85. Brukar du gärna prata om dina specialintressen oavsett om någon verkar intresserad eller inte? (Aspie-poäng korrelation: .59)
23. Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt? (Aspie-poäng korrelation: .58)
497. Brukade dina lekar mer bestå i att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker än i sociala lekar med andra barn? (Aspie-poäng korrelation: .58)
861. Tycker folk att du är excentrisk? (Aspie-poäng korrelation: .57)
519. Är du mentalt hyperaktiv? (Aspie-poäng korrelation: .53)
5. Brukar du lägga märke till och intressera dig för detaljer som andra inte verkar se eller bry sig om? (Aspie-poäng korrelation: .52)
695. Ser du mönster i saker hela tiden? (Aspie-poäng korrelation: .48)
599. Har du svårt att låta bli att korrigera andra med korrekta fakta, siffror, stavning, grammatik etc, när de missar något? (Aspie-poäng korrelation: .49)
606. Brukar du göra allt som är värt att göras, mer perfekt än vad som egentligen behövs? (Aspie-poäng korrelation: .47)
3. Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång? (Aspie-poäng korrelation: .69)
6. Händer det att du fastnar så för vissa detaljer att du missar eller struntar i helhetsbilden? (Aspie-poäng korrelation: .65)
397. Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem? (Aspie-poäng korrelation: .58)
129. Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst? (Aspie-poäng korrelation: .57)
743. Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan? (Aspie-poäng korrelation: -.54)
240. Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av? (Aspie-poäng korrelation: .51)
319. Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar? (Aspie-poäng korrelation: .47)
316. Har du svårt att känna igen telefonnummer om de sägs på ett annat sätt? (Aspie-poäng korrelation: .47)
25. Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen? (Aspie-poäng korrelation: .69)
249. Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig? (Aspie-poäng korrelation: .62)
37. Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag? (Aspie-poäng korrelation: .61)
361. Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten? (Aspie-poäng korrelation: .61)
39. Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker? (Aspie-poäng korrelation: .60)
36. Har du vissa rutiner som du behöver följa? (Aspie-poäng korrelation: .59)
596. Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats? (Aspie-poäng korrelation: .59)
591. Behöver du göra klart det du håller på med innan du kan ägna din uppmärksamhet åt något annat/någon annan? (Aspie-poäng korrelation: .55)
595. Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt? (Aspie-poäng korrelation: .50)
740. Trivs du med att möta nya människor? (Aspie-poäng korrelation: -.52)
282. Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
97. Är du ofta omedveten om eller ointresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne? (Aspie-poäng korrelation: .48)
367. Är ett stort socialt nätverk viktigt för dig? (Aspie-poäng korrelation: -.38)
272. Är du stolt över ditt utseende? (Aspie-poäng korrelation: -.30)
153. Tycker du om skvaller? (Aspie-poäng korrelation: -.30)
516. Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar? (Aspie-poäng korrelation: .55)
616. Blir du lätt distraherad? (Aspie-poäng korrelation: .48)
958. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du var så irritabel att du skrek åt folk eller startade bråk? (Aspie-poäng korrelation: .46)
959. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du var mer pratsam än vanligt? (Aspie-poäng korrelation: .46)
518. Brukar du vara otålig och/eller impulsiv? (Aspie-poäng korrelation: .43)
767. Har du haft svårare än andra att behålla vänner? (Aspie-poäng korrelation: .65)
66. Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt? (Aspie-poäng korrelation: .63)
552. Föredrar du att undvika ögonkontakt? (Aspie-poäng korrelation: .62)
507. Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det? (Aspie-poäng korrelation: .61)
923. Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl? (Aspie-poäng korrelation: .54)
856. Är du bra på att återgälda sociala gester och artigheter? (Aspie-poäng korrelation: -.59)
73. Ogillar du att behöva ta i hand? (Aspie-poäng korrelation: .59)
858. Tycker folk att du är reserverad och distanserad? (Aspie-poäng korrelation: .59)
859. Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor? (Aspie-poäng korrelation: .60)
454. Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis? (Aspie-poäng korrelation: .55)
279. Kan du hålla balans mellan dina behov och samtidigt ge kolleger och gäster lämplig uppmärksamhet? (Aspie-poäng korrelation: -.55)
495. Har du lätt att beskriva dina känslor? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
378. Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda? (Aspie-poäng korrelation: .48)
737. Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk? (Aspie-poäng korrelation: -.47)
32. Har du en tendens att vara passiv och ha svårt att ta initiativ och komma igång med saker på egen hand? (Aspie-poäng korrelation: .47)
922. Ogillar du att andra tittar på när du arbetar? (Aspie-poäng korrelation: .42)
857. Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor? (Aspie-poäng korrelation: .65)
115. Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen? (Aspie-poäng korrelation: .64)
765. Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord? (Aspie-poäng korrelation: .63)
731. Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar? (Aspie-poäng korrelation: .59)
547. Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt? (Aspie-poäng korrelation: .58)
403. Har du blivit anklagad för att stirra? (Aspie-poäng korrelation: .58)
712. Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck? (Aspie-poäng korrelation: .58)
359. Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil? (Aspie-poäng korrelation: .57)
575. Brukar du gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra? (Aspie-poäng korrelation: .53)
590. Brukar du gunga fram-&-tillbaka eller i sidled (t ex för att lunga ner dig, när du är upprymd eller övertimulerad)? (Aspie-poäng korrelation: .53)
15. Har du för vana att upprepa de sista orden som du själv eller någon annan just sagt? (Aspie-poäng korrelation: .51)
589. Brukar du trumma på öronen eller trycka på ögonen (t ex när du tänker, när du är stressad eller upprörd)? (Aspie-poäng korrelation: .50)
570. Brukar du fingra på saker? (Aspie-poäng korrelation: .50)
17. Brukar du memorera och använda uttryck som du kopierat från andra människor och situationer? (Aspie-poäng korrelation: .49)
572. Brukar du vanka av och an (t ex när du tänker eller är orolig)? (Aspie-poäng korrelation: .48)
574. Brukar du bita dig i läppen, kinden eller tungan (t ex när du tänker, när du är orolig eller nervös)? (Aspie-poäng korrelation: .46)
234. Stammar du när du blir stressad? (Aspie-poäng korrelation: .45)
401. Brukar du prata med dig själv? (Aspie-poäng korrelation: .44)
536. Knyter du nävarna när du är arg? (Aspie-poäng korrelation: .42)
600. Har du svårt att låta bli att pilla bort sårskorpor eller dra i flagande hud? (Aspie-poäng korrelation: .39)
487. Är det svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer? (Aspie-poäng korrelation: .74)
130. Blir du ofta missförstådd av andra? (Aspie-poäng korrelation: .73)
83. I samtal, brukar du ha problem med saker som timing, turtagning och ömsesidighet? (Aspie-poäng korrelation: .73)
86. Har du en tendens att tolka saker bokstavligt och/eller svara på retoriska frågor? (Aspie-poäng korrelation: .66)
82. Är du oftast omedveten om outtalade sociala regler? (Aspie-poäng korrelation: .64)
84. Brukar du ha svårt att uppfatta personliga och andra osynliga gränser om ingen talar om var de går? (Aspie-poäng korrelation: .63)
226. Blir du ofta överraskad av vad folks motiv är? (Aspie-poäng korrelation: .62)
551. Brukar du säga saker som anses socialt opassande? (Aspie-poäng korrelation: .62)
707. Känner du instinktivt på dig när det är din tur att tala när du pratar i telefon? (Aspie-poäng korrelation: -.60)
128. Känner du på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt? (Aspie-poäng korrelation: -.58)
95. Är det så naturligt för dig att vara totalt ärlig att du ibland inte märker - eller bryr dig om - ifall andra finner din uppriktighet stötande? (Aspie-poäng korrelation: .56)
255. Trivs du i romantiska situationer? (Aspie-poäng korrelation: -.55)
265. Bedömmer du en potentiell partner på samma sätt som de flesta andra människor? (Aspie-poäng korrelation: -.50)
741. Tycker du det är lätt att 'läsa mellan raderna' när någon talar med dig? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
708. Passar du naturligt in i de förväntade könsrollerna? (Aspie-poäng korrelation: -.45)
726. Kan du lätt hålla koll på flera olika människors konversationer? (Aspie-poäng korrelation: -.45)
402. I samtal, använder du små ljud som andra inte verkar använda? (Aspie-poäng korrelation: .51)
582. Gillar du att titta på något som snurrar eller blinkar? (Aspie-poäng korrelation: .50)
448. Är du fascinerad av långsamt flytande vatten? (Aspie-poäng korrelation: .48)
439. Brukar du ibland ha ett behov av att hoppa över saker? (Aspie-poäng korrelation: .39)
581. Gillar du att gå på tå? (Aspie-poäng korrelation: .35)
926. Gillar du att härma djurläten? (Aspie-poäng korrelation: .30)
925. Har du varit fascinerad av att tillverka fällor? (Aspie-poäng korrelation: .28)
70. Har du problem med lagsporter och andra saker som kräver samarbete i grupp? (Aspie-poäng korrelation: .66)
433. Tappar du saker när din uppmärksamhet är på annat håll? (Aspie-poäng korrelation: .58)
509. Har du dålig koll på eller kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker? (Aspie-poäng korrelation: .56)
510. Har du svårt att imitera och tajma andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp? (Aspie-poäng korrelation: .54)
514. Har du svårt att avgöra hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna? (Aspie-poäng korrelation: .52)
44. Har du problem med finmotorik och/eller öga-hand koordination? (Aspie-poäng korrelation: .49)
111. Tyckte du praktiska ämnen som slöjd och gymnastik var svårt i skolan? (Aspie-poäng korrelation: .48)
862. Blir du plötsligt distraherad av avlägsna ljud? (Aspie-poäng korrelation: .65)
53. Brukar du höra ljud som andra inte hör eller plågas av höga eller störande ljud? (Aspie-poäng korrelation: .63)
54. Har du svårt att filtrera bort störande bakgrundsljud när du talar med någon? (Aspie-poäng korrelation: .59)
61. Pinas du av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material? (Aspie-poäng korrelation: .57)
48. Är du över- eller underkänslig för smärta eller t.o.m tycker om vissa sorters smärta? (Aspie-poäng korrelation: .52)
503. Är dina ögon extra känsliga för starkt ljus och bländning? (Aspie-poäng korrelation: .52)
385. Blir du instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel? (Aspie-poäng korrelation: .45)
632. Brukar du påverkas negativt av hög luftfuktighet i kombination med varmt väder? (Aspie-poäng korrelation: .43)
871. Ogillar du när folk stampar med foten i golvet? (Aspie-poäng korrelation: .44)
50. Har du dålig tidsuppfattning? (Aspie-poäng korrelation: .53)
113. Har du svårt för att bedöma andra människors ålder? (Aspie-poäng korrelation: .47)
46. Har du svårigheter att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart? (Aspie-poäng korrelation: .49)
89. Har du svårt att känna igen ansikten? (Aspie-poäng korrelation: .45)
940. Är du bra på att hålla reda på var folk är (t.ex. i bollsporter)? (Aspie-poäng korrelation: -.36)
47. Brukar du blanda ihop höger och vänster? (Aspie-poäng korrelation: .32)
866. Tycker du att folk bevakar dig? (Aspie-poäng korrelation: .52)
864. Misstar du ljud för röster? (Aspie-poäng korrelation: .47)
865. Är dina tankar så starka att du (nästan) kan höra dem? (Aspie-poäng korrelation: .50)
781. Har du haft långvariga hämndbegär? (Aspie-poäng korrelation: .40)
443. Brukar du stänga av eller bryta ihop när du blir stressad eller överväldigad? (Aspie-poäng korrelation: .65)
601. Känner du dig stressad i nya okända situationer? (Aspie-poäng korrelation: .61)
31. Har du haft svårare att klara dig själv än andra i samma ålder? (Aspie-poäng korrelation: .59)
718. Är du ibland rädd i ofarliga situationer? (Aspie-poäng korrelation: .57)
167. Har du svårt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv? (Aspie-poäng korrelation: .52)
93. Har du blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad? (Aspie-poäng korrelation: .50)
473. Är det svårare för dig än för andra att komma över en misslyckad relation (Aspie-poäng korrelation: .46)
362. Har du upplevt starkare bindningar än normalt med vissa människor? (Aspie-poäng korrelation: .43)
745. Brukar du uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra? (Aspie-poäng korrelation: .72)
278. Glömmer du bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse? (Aspie-poäng korrelation: .70)
78. Händer det att du inte känner något alls fastän andra tycker att du borde? (Aspie-poäng korrelation: .63)
549. I samtal, brukar du behöva extra tid att noggant tänka ut vad du ska säga, så att det kan uppstå en paus innan du svarar? (Aspie-poäng korrelation: .62)
126. Har du haft en känsla av att spela ett spel för att vara som andra runt omkring dig? (Aspie-poäng korrelation: .57)
174. Tycker du själv eller din omgivning att du har ovanliga matvanor? (Aspie-poäng korrelation: .52)
227. Har du tagit initiativ som inte visat sig önskade? (Aspie-poäng korrelation: .54)
55. Brukar fraser, melodier eller rytmer du nyligen hört fastna i huvudet och fortsätta spelas upp om och om igen? (Aspie-poäng korrelation: .53)
123. Förväntar du dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta? (Aspie-poäng korrelation: .47)
739. Har du en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du ogillar? (Aspie-poäng korrelation: .46)
613. Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda? (Aspie-poäng korrelation: .44)
715. Kommer du lätt ihåg verbala instruktioner? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
713. Förstår sig folk på dig? (Aspie-poäng korrelation: -.59)
545. Är du bra på att arbeta i grupp? (Aspie-poäng korrelation: -.58)
262. Har du en bra känla för vad som är rätt socialt? (Aspie-poäng korrelation: -.62)
724. Har du lätt för att bedömma människors ålder? (Aspie-poäng korrelation: -.38)
723. Har du ett bra sinne för hur mycket klockan är? (Aspie-poäng korrelation: -.36)
250. Accepterar du lätt kritik, tillrättavisningar och instruktioner? (Aspie-poäng korrelation: -.42)
1041. Placerar du ofta saker på fel ställe? (Aspie-poäng korrelation: .36)
1042. Vänder du på ord i konversationer? (Aspie-poäng korrelation: .50)
1043. Har du en tendens att stänga av när du får frågor i sociala situationer? (Aspie-poäng korrelation: .67)
1044. Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer? (Aspie-poäng korrelation: .69)
1045. Är du självcentrerad? (Aspie-poäng korrelation: .36)
1046. Har du omogna intressen? (Aspie-poäng korrelation: .48)
1047. Har du problem med auktoriteter? (Aspie-poäng korrelation: .37)
1048. Har du bra självförtroende? (Aspie-poäng korrelation: -.40)
1049. Reagerar du snabbt på förolämpningar? (Aspie-poäng korrelation: .15)
1050. Tycker du det är naturligt att gå genom etablerade kanaler? (Aspie-poäng korrelation: -.26)
1051. Följer du förväntade procedurer? (Aspie-poäng korrelation: -.24)
1052. Föredrar du att läsa instruktioner enbart när allt annat har misslyckats? (Aspie-poäng korrelation: .27)
1053. Har du problem att starta och / eller slutföra projekt? (Aspie-poäng korrelation: .45)
1054. Är du dålig på att organisera ditt arbete och / eller liv? (Aspie-poäng korrelation: .39)
1055. Tycker du om att organisera ditt arbete och / eller liv? (Aspie-poäng korrelation: .08)
1056. DYSLEXIA - Do you find difficulty in telling left from right? (Aspie-poäng korrelation: .07)
1057. DYSLEXIA - Is map reading or finding your way to a strange place confusing? (Aspie-poäng korrelation: .14)
1058. DYSLEXIA - Do you dislike reading aloud? (Aspie-poäng korrelation: .31)
1059. DYSLEXIA - Do you take longer than you should to read a page of a book? (Aspie-poäng korrelation: .13)
1060. DYSLEXIA - Do you find it difficult to remember the sense of what you have read? (Aspie-poäng korrelation: .33)
1061. DYSLEXIA - Do you dislike reading long books? (Aspie-poäng korrelation: .17)
1062. DYSLEXIA - Is your spelling poor? (Aspie-poäng korrelation: .08)
1063. DYSLEXIA - Is your writing difficult to read? (Aspie-poäng korrelation: .18)
1064. DYSLEXIA - Do you get confused if you have to speak in public? (Aspie-poäng korrelation: .37)
1065. DYSLEXIA - Do you find it difficult to take messages on the telephone and pass them on correctly? (Aspie-poäng korrelation: .43)
1066. DYSLEXIA - When you have to say a long word, do you sometimes find it difficult to get all the sounds in the right order? (Aspie-poäng korrelation: .19)
1067. DYSLEXIA - Do you find it difficult to do sums in your head without using your fingers or paper? (Aspie-poäng korrelation: .05)
1068. DYSLEXIA - When using the telephone, do you tend to get the numbers mixed up when you dial? (Aspie-poäng korrelation: .19)
1069. DYSLEXIA - Do you find it difficult to say the months of the year forwards in a fluent manner? (Aspie-poäng korrelation: .12)
1070. DYSLEXIA - Do you find it difficult to say the months of the year backwards? (Aspie-poäng korrelation: .15)
1071. DYSLEXIA - Do you mix up dates and times and miss appointments? (Aspie-poäng korrelation: .24)
1072. DYSLEXIA - When writing cheques, do you frequently find yourself making mistakes? (Aspie-poäng korrelation: .21)
1073. DYSLEXIA - Do you find forms difficult and confusing? (Aspie-poäng korrelation: .26)
1074. DYSLEXIA - Do you mix up bus numbers like 95 and 59? (Aspie-poäng korrelation: .18)
1075. DYSLEXIA - When you were at school, did you find it hard to learn your multiplication tables? (Aspie-poäng korrelation: .06)
350. Dyslexi (Aspie-poäng korrelation: .13)
351. Dyskaluli (Aspie-poäng korrelation: .13)
352. OCD (Aspie-poäng korrelation: .23)
353. ODD (Aspie-poäng korrelation: .13)
357. Bipolär (Aspie-poäng korrelation: .17)
424. Social fobi (Aspie-poäng korrelation: .32)