Korrelationer mellan frågor

26. Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat? (Aspie-poäng korrelation: .67)
151. Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda? (Aspie-poäng korrelation: .63)
269. Har du känt dig annorlunda större delen av ditt liv? (Aspie-poäng korrelation: .62)
20. Brukar du fördjupa dig i ett ämne i taget och bli expert det? (Aspie-poäng korrelation: .60)
85. Brukar du gärna prata om dina specialintressen oavsett om någon verkar intresserad eller inte? (Aspie-poäng korrelation: .58)
100. Har du värderingar som antingen är väldigt gammaldags eller långt före sin tid? (Aspie-poäng korrelation: .58)
23. Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt? (Aspie-poäng korrelation: .58)
5. Brukar du lägga märke till och intressera dig för detaljer som andra inte verkar se eller bry sig om? (Aspie-poäng korrelation: .52)
695. Ser du mönster i saker hela tiden? (Aspie-poäng korrelation: .51)
3. Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång? (Aspie-poäng korrelation: .68)
6. Händer det att du fastnar så för vissa detaljer att du missar eller struntar i helhetsbilden? (Aspie-poäng korrelation: .64)
397. Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem? (Aspie-poäng korrelation: .58)
129. Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst? (Aspie-poäng korrelation: .57)
743. Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan? (Aspie-poäng korrelation: -.54)
240. Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av? (Aspie-poäng korrelation: .51)
319. Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar? (Aspie-poäng korrelation: .47)
726. Kan du lätt hålla koll på flera olika människors konversationer? (Aspie-poäng korrelation: -.44)
25. Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen? (Aspie-poäng korrelation: .69)
249. Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig? (Aspie-poäng korrelation: .62)
37. Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag? (Aspie-poäng korrelation: .61)
361. Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten? (Aspie-poäng korrelation: .61)
39. Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker? (Aspie-poäng korrelation: .59)
36. Har du vissa rutiner som du behöver följa? (Aspie-poäng korrelation: .59)
596. Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats? (Aspie-poäng korrelation: .59)
591. Behöver du göra klart det du håller på med innan du kan ägna din uppmärksamhet åt något annat/någon annan? (Aspie-poäng korrelation: .55)
595. Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt? (Aspie-poäng korrelation: .50)
613. Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda? (Aspie-poäng korrelation: .45)
740. Trivs du med att möta nya människor? (Aspie-poäng korrelation: -.52)
282. Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
97. Är du ofta omedveten om eller ointresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne? (Aspie-poäng korrelation: .48)
367. Är ett stort socialt nätverk viktigt för dig? (Aspie-poäng korrelation: -.38)
272. Är du stolt över ditt utseende? (Aspie-poäng korrelation: -.31)
153. Tycker du om skvaller? (Aspie-poäng korrelation: -.30)
516. Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar? (Aspie-poäng korrelation: .55)
616. Blir du lätt distraherad? (Aspie-poäng korrelation: .48)
1053. Har du problem att starta och / eller slutföra projekt? (Aspie-poäng korrelation: .49)
518. Brukar du vara otålig och/eller impulsiv? (Aspie-poäng korrelation: .43)
614. Är du eller har du varit hyperaktiv (Aspie-poäng korrelation: .39)
1044. Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer? (Aspie-poäng korrelation: .72)
70. Har du problem med lagsporter och andra saker som kräver samarbete i grupp? (Aspie-poäng korrelation: .65)
767. Har du haft svårare än andra att behålla vänner? (Aspie-poäng korrelation: .65)
66. Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt? (Aspie-poäng korrelation: .63)
552. Föredrar du att undvika ögonkontakt? (Aspie-poäng korrelation: .62)
507. Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det? (Aspie-poäng korrelation: .61)
923. Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl? (Aspie-poäng korrelation: .62)
856. Är du bra på att återgälda sociala gester och artigheter? (Aspie-poäng korrelation: -.60)
73. Ogillar du att behöva ta i hand? (Aspie-poäng korrelation: .59)
858. Tycker folk att du är reserverad och distanserad? (Aspie-poäng korrelation: .60)
859. Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor? (Aspie-poäng korrelation: .60)
454. Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis? (Aspie-poäng korrelation: .54)
495. Har du lätt att beskriva dina känslor? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
378. Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda? (Aspie-poäng korrelation: .48)
737. Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk? (Aspie-poäng korrelation: -.48)
32. Har du en tendens att vara passiv och ha svårt att ta initiativ och komma igång med saker på egen hand? (Aspie-poäng korrelation: .47)
857. Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor? (Aspie-poäng korrelation: .65)
115. Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen? (Aspie-poäng korrelation: .65)
765. Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord? (Aspie-poäng korrelation: .64)
731. Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar? (Aspie-poäng korrelation: .59)
547. Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt? (Aspie-poäng korrelation: .58)
403. Har du blivit anklagad för att stirra? (Aspie-poäng korrelation: .58)
712. Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck? (Aspie-poäng korrelation: .58)
359. Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil? (Aspie-poäng korrelation: .57)
575. Brukar du gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra? (Aspie-poäng korrelation: .54)
55. Brukar fraser, melodier eller rytmer du nyligen hört fastna i huvudet och fortsätta spelas upp om och om igen? (Aspie-poäng korrelation: .53)
590. Brukar du gunga fram-&-tillbaka eller i sidled (t ex för att lunga ner dig, när du är upprymd eller övertimulerad)? (Aspie-poäng korrelation: .53)
15. Har du för vana att upprepa de sista orden som du själv eller någon annan just sagt? (Aspie-poäng korrelation: .51)
589. Brukar du trumma på öronen eller trycka på ögonen (t ex när du tänker, när du är stressad eller upprörd)? (Aspie-poäng korrelation: .50)
570. Brukar du fingra på saker? (Aspie-poäng korrelation: .50)
17. Brukar du memorera och använda uttryck som du kopierat från andra människor och situationer? (Aspie-poäng korrelation: .49)
572. Brukar du vanka av och an (t ex när du tänker eller är orolig)? (Aspie-poäng korrelation: .48)
739. Har du en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du ogillar? (Aspie-poäng korrelation: .46)
574. Brukar du bita dig i läppen, kinden eller tungan (t ex när du tänker, när du är orolig eller nervös)? (Aspie-poäng korrelation: .46)
234. Stammar du när du blir stressad? (Aspie-poäng korrelation: .46)
401. Brukar du prata med dig själv? (Aspie-poäng korrelation: .44)
487. Är det svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer? (Aspie-poäng korrelation: .74)
130. Blir du ofta missförstådd av andra? (Aspie-poäng korrelation: .73)
83. I samtal, brukar du ha problem med saker som timing, turtagning och ömsesidighet? (Aspie-poäng korrelation: .73)
745. Brukar du uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra? (Aspie-poäng korrelation: .72)
86. Har du en tendens att tolka saker bokstavligt och/eller svara på retoriska frågor? (Aspie-poäng korrelation: .66)
82. Är du oftast omedveten om outtalade sociala regler? (Aspie-poäng korrelation: .65)
226. Blir du ofta överraskad av vad folks motiv är? (Aspie-poäng korrelation: .62)
551. Brukar du säga saker som anses socialt opassande? (Aspie-poäng korrelation: .62)
707. Känner du instinktivt på dig när det är din tur att tala när du pratar i telefon? (Aspie-poäng korrelation: -.60)
128. Känner du på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt? (Aspie-poäng korrelation: -.58)
255. Trivs du i romantiska situationer? (Aspie-poäng korrelation: -.55)
265. Bedömmer du en potentiell partner på samma sätt som de flesta andra människor? (Aspie-poäng korrelation: -.50)
741. Tycker du det är lätt att 'läsa mellan raderna' när någon talar med dig? (Aspie-poäng korrelation: -.49)
708. Passar du naturligt in i de förväntade könsrollerna? (Aspie-poäng korrelation: -.44)
402. I samtal, använder du små ljud som andra inte verkar använda? (Aspie-poäng korrelation: .51)
582. Gillar du att titta på något som snurrar eller blinkar? (Aspie-poäng korrelation: .52)
448. Är du fascinerad av långsamt flytande vatten? (Aspie-poäng korrelation: .47)
439. Brukar du ibland ha ett behov av att hoppa över saker? (Aspie-poäng korrelation: .39)
581. Gillar du att gå på tå? (Aspie-poäng korrelation: .35)
926. Gillar du att härma djurläten? (Aspie-poäng korrelation: .36)
925. Har du varit fascinerad av att tillverka fällor? (Aspie-poäng korrelation: .33)
316. Har du svårt att känna igen telefonnummer om de sägs på ett annat sätt? (Aspie-poäng korrelation: .47)
47. Brukar du blanda ihop höger och vänster? (Aspie-poäng korrelation: .32)
862. Blir du plötsligt distraherad av avlägsna ljud? (Aspie-poäng korrelation: .65)
53. Brukar du höra ljud som andra inte hör eller plågas av höga eller störande ljud? (Aspie-poäng korrelation: .62)
54. Har du svårt att filtrera bort störande bakgrundsljud när du talar med någon? (Aspie-poäng korrelation: .59)
61. Pinas du av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material? (Aspie-poäng korrelation: .57)
48. Är du över- eller underkänslig för smärta eller t.o.m tycker om vissa sorters smärta? (Aspie-poäng korrelation: .54)
503. Är dina ögon extra känsliga för starkt ljus och bländning? (Aspie-poäng korrelation: .51)
385. Blir du instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel? (Aspie-poäng korrelation: .45)
871. Ogillar du när folk stampar med foten i golvet? (Aspie-poäng korrelation: .43)
632. Brukar du påverkas negativt av hög luftfuktighet i kombination med varmt väder? (Aspie-poäng korrelation: .42)
509. Har du dålig koll på eller kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker? (Aspie-poäng korrelation: .56)
510. Har du svårt att imitera och tajma andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp? (Aspie-poäng korrelation: .53)
50. Har du dålig tidsuppfattning? (Aspie-poäng korrelation: .52)
514. Har du svårt att avgöra hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna? (Aspie-poäng korrelation: .52)
113. Har du svårt för att bedöma andra människors ålder? (Aspie-poäng korrelation: .50)
46. Har du svårigheter att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart? (Aspie-poäng korrelation: .49)
111. Tyckte du praktiska ämnen som slöjd och gymnastik var svårt i skolan? (Aspie-poäng korrelation: .48)
89. Har du svårt att känna igen ansikten? (Aspie-poäng korrelation: .45)
865. Är dina tankar så starka att du (nästan) kan höra dem? (Aspie-poäng korrelation: .57)
866. Tycker du att folk bevakar dig? (Aspie-poäng korrelation: .56)
864. Misstar du ljud för röster? (Aspie-poäng korrelation: .54)
781. Har du haft långvariga hämndbegär? (Aspie-poäng korrelation: .39)
443. Brukar du stänga av eller bryta ihop när du blir stressad eller överväldigad? (Aspie-poäng korrelation: .64)
601. Känner du dig stressad i nya okända situationer? (Aspie-poäng korrelation: .61)
31. Har du haft svårare att klara dig själv än andra i samma ålder? (Aspie-poäng korrelation: .59)
718. Är du ibland rädd i ofarliga situationer? (Aspie-poäng korrelation: .58)
167. Har du svårt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv? (Aspie-poäng korrelation: .51)
93. Har du blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad? (Aspie-poäng korrelation: .50)
1046. Har du omogna intressen? (Aspie-poäng korrelation: .53)
362. Har du upplevt starkare bindningar än normalt med vissa människor? (Aspie-poäng korrelation: .44)
278. Glömmer du bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse? (Aspie-poäng korrelation: .70)
78. Händer det att du inte känner något alls fastän andra tycker att du borde? (Aspie-poäng korrelation: .63)
549. I samtal, brukar du behöva extra tid att noggant tänka ut vad du ska säga, så att det kan uppstå en paus innan du svarar? (Aspie-poäng korrelation: .62)
433. Tappar du saker när din uppmärksamhet är på annat håll? (Aspie-poäng korrelation: .58)
126. Har du haft en känsla av att spela ett spel för att vara som andra runt omkring dig? (Aspie-poäng korrelation: .57)
174. Tycker du själv eller din omgivning att du har ovanliga matvanor? (Aspie-poäng korrelation: .55)
227. Har du tagit initiativ som inte visat sig önskade? (Aspie-poäng korrelation: .54)
123. Förväntar du dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta? (Aspie-poäng korrelation: .47)
1047. Har du problem med auktoriteter? (Aspie-poäng korrelation: .40)
715. Kommer du lätt ihåg verbala instruktioner? (Aspie-poäng korrelation: -.50)
250. Accepterar du lätt kritik, tillrättavisningar och instruktioner? (Aspie-poäng korrelation: -.42)
724. Har du lätt för att bedömma människors ålder? (Aspie-poäng korrelation: -.38)
545. Är du bra på att arbeta i grupp? (Aspie-poäng korrelation: -.58)
262. Har du en bra känla för vad som är rätt socialt? (Aspie-poäng korrelation: -.62)
1076. Tycker du det är svårt att ta meddelenden på telefon och skicka dem vidare rätt?' (Aspie-poäng korrelation: .61)
1077. Ogillar du högläsning? (Aspie-poäng korrelation: .45)
1078. Har du svårt att hitta till nya platser? (Aspie-poäng korrelation: .43)
1079. Har du svårt att fylla i formulär? (Aspie-poäng korrelation: .51)
1080. Blandar du ihop siffor i tal som t.ex. 95 och 59? (Aspie-poäng korrelation: .36)
1081. Har du tänkt på ett ord men skrivit ett annat? (Aspie-poäng korrelation: .43)
1082. Blandar du ihop tider och datum och missar möten? (Aspie-poäng korrelation: .45)
1083. Är du bra på spel som kräver att du kommer ihåg var flera olika kort eller andra saker finns? (Aspie-poäng korrelation: .05)
1084. Gillar du när människor du är förtjust i tittar mycket på dig och fortsätter att göra det under flera timmar utan att något annat händer? (Aspie-poäng korrelation: .02)
1085. TS - Do you involuntarily swear or utter obscene words or socially inappropriate and derogatory remarks (coprolalia)? (Aspie-poäng korrelation: .09)
1086. TS - Do you involuntarily repeat or imitate observed movements of others (echopraxia)? (Aspie-poäng korrelation: .24)
1087. TS - Do you repeat vocalizations made by others (echolalia)? (Aspie-poäng korrelation: .29)
1088. TS - Do you repeat or echo your own spoken words (stuttering, palilalia)? (Aspie-poäng korrelation: .39)
1089. TS - Do you have complex motor tics (eg facial grimaces, pulling cloth, touching people or objects, obscene gesturing or gyrating movements)? (Aspie-poäng korrelation: .12)
1090. TS - Do you have complex vocal tics (eg talking to yourself, using socially meaningless sentences)? (Aspie-poäng korrelation: .25)
1091. TS - Did you have tics before the age of twelve? (Aspie-poäng korrelation: .07)
1092. TS - If you have tics, do the wax and wane? (Aspie-poäng korrelation: .04)
1093. TS - If you have tics, did they begin above shoulders (Aspie-poäng korrelation: .00)
1094. TS - Do you have five or more motor tic types in the list above? (Aspie-poäng korrelation: .02)
1095. TS - Do you have three or more vocal tic types in the list above? (Aspie-poäng korrelation: .15)
1096. TS - If you have motor tics, do they affect multiple body locations? (Aspie-poäng korrelation: .15)
1097. TS - If you have tics, have they varied with some tics disappearing and new tics appearing over time? (Aspie-poäng korrelation: .03)
1098. TS - If you have tics, do you have them even if you are not in a stressful situation? (Aspie-poäng korrelation: .08)
1099. TS - If you have tics, are they voluntarily suppressible? (Aspie-poäng korrelation: .04)
1100. TS - If you have tics, do you attempt to suppress them? (Aspie-poäng korrelation: .06)
1101. TS - If you have tics and you try to suppress them, do they become worse (rebound effect)? (Aspie-poäng korrelation: .14)
1102. TS - If you have tics, can you sense their coming beforehand (premonitory sensation)? (Aspie-poäng korrelation: .15)
1103. TS - If you have tics, do you sense relief after you had them? (Aspie-poäng korrelation: .11)
1104. TS - If you have tics, do a mention or sight of a specific tic induce it (suggestible)? (Aspie-poäng korrelation: .09)
1105. TS - Do you have frequent tics (more than one per minute at times)? (Aspie-poäng korrelation: .07)
1106. TS - Do you have orchestrated sequences of tics? (Aspie-poäng korrelation: .08)
1107. TS - If you have tics, do they cause distress? (Aspie-poäng korrelation: .01)
1108. TS - If you have tics, have you sought treatment or diagnosis? (Aspie-poäng korrelation: .02)
1109. TS - Have you had tics for a duration of two or more years (Aspie-poäng korrelation: .12)
1110. TS - Have your tics been confirmed by one or more reliable observers? (Aspie-poäng korrelation: .11)
1111. TS - Do you have an absence of other medical problems that might cause tics (eg prior stimulant therapy, history of encephalitis)? (Aspie-poäng korrelation: -.09)
350. Dyslexi (Aspie-poäng korrelation: .13)
351. Dyskaluli (Aspie-poäng korrelation: .13)
349. Dyspraxi (Aspie-poäng korrelation: .15)
357. Bipolär (Aspie-poäng korrelation: .17)
424. Social fobi (Aspie-poäng korrelation: .33)