ASPIE-QUIZ STABLE
Endelig versjon


Målet med denne testen er å gi en pålitelig indikasjon på autistiske drag hos voksne.

Du kan velge å delta i vår langtids evaluering av poeng-forandringer over tid (du må logge inn med en godkjent bruker ID eller registrere en ny bruker ID for å gjøre dette) eller gå direkte til testen.

Statistikk/resultat er lagret i en database. Statistikkene kan bli publisert, brukt som forskningsdata eller sjekket for å kalibrere testen. Vi lagrer ikke IP adresser eller annen personlig informasjon.

Delta i vår langtids evaluering og hjelp oss til å forbedre testen (Bemerk at familiemedlemmer/andre personer bør ikke bruke samme bruker ID):



Gå direkte til testen.


Mer informasjon om Asperger's syndrom

bokstavbarna.no
autismesiden.no
aspergersyndrom.no
Wikipedia: Aspergers syndrom
Autismeforeningen i Norge
Lorelei ASD info
Aspie-quiz evaluering

Kilder til inspirasjon for denne testen har vært

Giftedness in Adults
Adult Dyslexia Test
Mood Disorders Questionnaire (MDQ)
Leibowitz Social Anxiety Scale (LSAS)
Schizotypal Personality Questionnary (SPQ-A)
MK Downeys List of Characteristics
Roger Meyers & Moggy
Tony Attwood
Australian AS scale
The AQ test
The geek quiz
Dr Amens ADD test
Dyspraxia Foundation UK
Wrong Planet forum
Inger Lorelei, Aletta, Mattias Axner, Weasley, Mathilde Skorpen og andre Aspergere


Copyright Leif Ekblad, 2004-2008