Granskning av socialtjänsten

Syfte och bakgrund

Denna webplats är en journalistisk nättidning vars syfte är att föra fram missförhållanden inom socialtjänsten. Den inriktar sig speciellt på det dåliga och kränkande bemötande som familjer med neuropsykiatriska funktionshinder ofta råkar ut för. För att publicera eget material, skicka in manuskript till ansvarig utgivare (leif@rdos.net). PRV har utfärdat utgivningsbevis för denna tidskrift med nr 24982. Eftersom webplatsen är en journalistisk nättidning, så omfattas den därmed inte av personuppgiftslagen (PUL). Syftet med tidskriften är att se till att socialtjänsten sköter sina uppgifter enligt lagen, FNs mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Klagomål mot materialet ska skickas till ansvarig utgivare leif@rdos.net.

Viktiga länkar

 • Swedlawyers för juridisk hjälp kring LVU

 • Dom glömda barnen

 • NKMR ( förväxla inte med KMR och scientologikyrkan)

 • FNs barnkonvention

 • Neuropsykiatriska funktionshinder

 • Socialstyrelsens kunskapsöversikt

 • Asperger

 • Ett lungsjukt, för tidigt fött barn som redan upplevt det mesta

  Alexander, lyckligt ovetande om att man vill beröva honom sina föräldrar.

  Alexanders viktkurvor. Observera det trauma han utsattes för vid placeringen i familjehemmet då han plötsligt faller drygt en standardavvikelse i vikt.

  Socialsekreterare som borde syssla med något annat

  Det är Birgitte Kropf, som primärt ligger bakom den senaste utredningen av våra barn, och massor av brott mot SoL. Det hela börjar med att hon påstår sig ha "oro" för barnen, utan att kunna eller vilja precisera sig. Baserat på personlig oro, iscensätter hon sedan diverse åtgärder, som t.ex. att försöka påtvinga oss en 10 veckors utredning på Maia-gården. När sedan vi avböjer utredningen, så påbörjar hon ansökningar om tvångsomhändertagande och tillsätter biträden i förberedelse inför LVU. Allt detta fortfarande utan att kunna / vilja ange andra skäl än personlig oro. Hon är t.o.m. så fräck att hon själv vill bestämma vem som ska föra barnens talan i länsrätten. När vi sedan med tanke på Alexanders bästa inför hotande omedelbart omhändertagande ändå accepterar 10 veckors utredningen med enda villkor att barnen måste gå i skolan så är insatsen inte längre aktuell. Man kan misstänka att insatsen aldrig varit aktuell, utan enbart utgjort ett svepskäl för att Alexander inte skulle kunna skrivas ut. Under våran advokat och vår egen semester vill hon sedan att nämnden ska ansöka om LVU, utan att ens utredningen finns färdig, och fortfarande utan att ha preciserat några skäl för LVU. Avsikten är uppenbarligen att ingen ska hinna kommentera utredningen. När utredningen väl skickats ut, flera dagar efter det planerade mötet i nämnden, så visar den sig totalt sakna substans. Den är en salig blandning av fakta och personliga åsikter som inte på något vis kan relateras till bakgrundsinformationen. Ingenstans framkommer vad som är personliga spekulationer, vad som är förankrat i bakgrundsmaterialet eller vad som är vetenskapligt korrekta slutsatser från bakgrundsmaterialet. I samma stil går hennes ansökan till länsrätten angående omedelbart omhändertagande, fast här finns också en lång rad av uppenbara osanningar och det är tydligt att hon inte alls kontrollerat sina hemmagjorda slutsatser med någon kompetent person. Inte nog med att ansökan om omedelbart omhändertagande innehåller massor av felaktigheter och ostyrkta påståenden, den skickas in mitt under vår advokats semester, med följd att vi enbart hade en enda dag på oss att avfärda den. Hon påstår också, helt felaktigt uppenbarligen, att omedelbart omhändertagande inte kan överklagas. När Alexander flyttats över till familjehemmet så håller man från socialtjänstens sida ingen koll på honom. BVC i Nybro för Alexanders kurvor på ett felaktigt sätt utan att använda korrigerad ålder. På så vis verkar Alexander utvecklas fint, när han i verkligheten mår dåligt av situationen och faller en och en halv standardavvikelse på viktkurvan. Så pass kraftiga fluktationer skulle orsakat stor oro om det inte vore för att Alexander varit familjehemsplacerad. Birgitte Kropf och socialtjänsten basunerar i kör ut hur fint Alexander utvecklas och hämtar upp. I verkligheten så missar han fler och fler milstolpar i sin utveckling ju äldre han blir. Ändå heter det från socialtjänstens sida att han utvecklas fint. Ofta kryddar man sina uttalanden med att han ler mot familjehemsmamman eller liknande intetsägande argumentation. I rätten har man slutat att överhuvudtaget motivera sina åsikter om de påstådda omsorgsbrister som råder. Man anser tydligen att de ostyrkta påståenden man presenterat i en undermålig utredning numera är fakta och inte behöver motiveras. Detta är verkligen en strålande inblick i hur man bevisar saker och ting i socialtjänstens värld. Det är tur att mer seriösa yrkesutövare som tekniker, läkare och liknande inte använder sådana principer i sin yrkesutövning. Att en person som Birgitte Kropf överhuvudtaget kan få jobba med utredningar av barn är fullständigt ofattbart. Hon borde avskedas med omedelbar verkan. Frågan är hur många andra familjer hon trakasserat och hur många LVU ansökningar hon ligger bakom?

  I från förhandlingarna i länsrätten 2006, så framgick att man struntar i allt vad som står i LVU-lagen. I deras tycke är vi föräldrar för all framtid diskvalificerade. Man anser sig inte behöver följa upp någonting, utan det handlar om en uppväxtplacering. Frågan är dock var det står i LVU-lagen att det finns något som heter uppväxtplacering? För att inte riskera själva vården så vill man inte heller gå med på några som helst utredningar, trots att det står i lagen att vården ska omprövas med jämna mellanrum och att den inte ska pågå längre än nödvändigt. Det står också i lagen att man ska sträva efter att barn som vårdats med LVU ska få återvända till sina biologiska föräldrar. Under de två och ett halvt år som vården pågått, har det inte förekommit några som helst diskussioner om vården utanför rättssalen. Det har varit ett enda möte, som var med anledning av att vi skrivit på vårdplanen, som inte ledde någonvart. Socialtjänsten visade inget intresse för våra idéer, och presenterade inte heller några egna förslag angående Alexanders framtid. Man kan undra om Eslövs kommun anser att de har speciella regler att gå efter?

  Kontaktinformation

  Om ni tycker ovanstående är oacceptabelt, skriv till de ansvariga:

  Lisa Bäck, Förvaltningschef Barn och Familj i Eslövs kommun

  Eva Hall, 1:e socialsekreterare Barn och Familj i Eslövs kommun