ASPIE-QUIZ STABLE
Finálna verzia 4Cieľom tohto testu je skontrolovať neurodiverzné / neurotypické znaky u dospelých. Neurodiverzná klasifikácia môže byť spoľahlivým nástrojom na poukázanie na znaky autistického spektra pred eventuálnou diagnózou.

Môžete sa rozhodnúť zúčastniť sa v našom dlhodobom prieskume o zmene skóre v priebehu času a pomôcť nám vyladiť test (musíte sa prihlásiť platným menom alebo sa registrovať) alebo ísť priamo na test.

Štatistiky/výsledky sú uložené v databáze. Štatistiky môžu byť publikované, použité ako výskumné dáta alebo skontrolované pre vyladenie testu. Neukladáme IP adresy ani iné osobné informácie.

Zúčastnite sa na našom dlhodobom vyhodnocovaní a pomôžte nám zlepšiť test (Poznámka - viac ľudí alebo členov rodiny by nemalo použiť rovnaké meno):Ísť priamo na test:


Publikácie týkajúce sa Aspie Quizu

Gerit Pfuhl & Leif Ekblad (2017). Optimizing the RMET to measure bias not performance differences. Scandinavian Psychologist, 4, e18. Open access article

Leif Ekblad & Lluis Oviedo (2017). Religious cognition among subjects with Autism Spectrum Disorder (ASD): Defective or different? Clinical Neuropsychiatry 14(4):287-296, Open access article

Leif Ekblad (2013). Autism, Personality, and Human Diversity: Defining Neurodiversity in an Iterative Process Using Aspie Quiz SAGE Open July-September 2013 3: 2158244013497722, Open access article

Leif Ekblad (2020). Hunting adaptations in autism and neurodiversity. PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/q7mn8, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2018). Asexuality : A possible background and how it relates to autism and neurodiversity. PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/stpma, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2018). Infatuation and attachment : How do they differ in autism and neurodiversity? PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/dw4u2, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2018). Gender identity in autism and neurodiversity. PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/np9h8, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad & Gerit Pfuhl (2017). Autistic self-stimulatory behaviors (stims): Useless repetitive behaviors or nonverbal communication? PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/4xyc2, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2016). Human courtship : How does exhibitionism and stranger harassment relate to neurodiversity Research Gate December 2016, Open access article

Viac informácií o Aspergerovom syndróme

Lorelei ASD info
Stan P's Autism Spectrum Pages
Wikipedia: Asperger's syndrome
Vyhodnotenie Aspie Quizu

Zdrojmi inšpirácie pre tento test boli

Giftedness in Adults
Mood Disorders Questionnaire (MDQ)
Leibowitz Social Anxiety Scale (LSAS)
Schizotypal Personality Questionnary (SPQ-A)
MK Downey's List of Characteristics
Tony Attwood
Australian AS scale
The AQ test
Dr Amen's ADD test
Dyspraxia Foundation UK
Wrong Planet forum
Inger Lorelei, Aletta, Mattias Axner, Weasley, Branislav Lacko a ostatní Aspíci


Všetky práva vyhradené Leif Ekblad, 2004-2021