ASPIE-QUIZ STABLE
Slutversion 4Syftet med det här testet är att ge en pålitlig indikation på autistiska drag hos vuxna.

Du kan välja att medverka i vår långtidsuppföljning och hjälpa oss att kalibrera testet (för att kunna göra detta måste du logga in med befintlig användarid eller registera ett nytt användarid) eller gå direkt till vårt förenklade test.

Statistiken/resultaten sparas i en databas. Statistiken kan komma att publiceras, användas som forskningsunderlag eller granskas i syfte att kalibrera testet. Vi sparar inte IP-addresser eller annan personlig information.

Medverka i vår fördjupade studie och hjälp oss att förbättra testet (Observera att flera olika familjmedlemmar/personer inte ska återanvända samma användarid):Gå direkt till testet:


Aspie Quiz relaterade publikationer

Gerit Pfuhl & Leif Ekblad (2017). Optimizing the RMET to measure bias not performance differences. Scandinavian Psychologist, 4, e18. Open access article

Leif Ekblad & Lluis Oviedo (2017). Religious cognition among subjects with Autism Spectrum Disorder (ASD): Defective or different? Clinical Neuropsychiatry 14(4):287-296, Open access article

Leif Ekblad (2013). Autism, Personality, and Human Diversity: Defining Neurodiversity in an Iterative Process Using Aspie Quiz SAGE Open July-September 2013 3: 2158244013497722, Open access article

Leif Ekblad (2020). Hunting adaptations in autism and neurodiversity. PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/q7mn8, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2018). Asexuality : A possible background and how it relates to autism and neurodiversity. PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/stpma, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2018). Infatuation and attachment : How do they differ in autism and neurodiversity? PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/dw4u2, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2018). Gender identity in autism and neurodiversity. PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/np9h8, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad & Gerit Pfuhl (2017). Autistic self-stimulatory behaviors (stims): Useless repetitive behaviors or nonverbal communication? PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/4xyc2, PsyArXiv preprint

Leif Ekblad (2016). Human courtship : How does exhibitionism and stranger harassment relate to neurodiversity Research Gate December 2016, Open access article

Mer information om Asperger syndrom

Aspergerforum
Wikipedia: Asperger syndrom
Utvärdering av Aspie-quiz (engelska)

Inspiration till frågorna har hämtats från

Giftedness in Adults
Mood Disorders Questionnaire (MDQ)
Leibowitz Social Anxiety Scale (LSAS)
Schizotypal Personality Questionnary (SPQ-A)
MK Downey's List of Characteristics
Tony Attwood
Australian AS scale
The AQ test
Dr Amen's ADD test
Dyspraxia Foundation UK
Wrong Planet forum
Inger Lorelei, Aletta, Mattias Axner, Weasley och andra Aspergare


Copyright Leif Ekblad, 2004-2023